17. Festival Zuzany Kardelisovej

5.dec 2020

17. Festival Zuzany Kardelisovej

Včera a dnes v Kultúrnom centre Kysáč prebiehal 17. Festival Zuzany Kardelisovej. Je to festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti.

Miluša Vranková

Pri tejto príležitosti včera napoludnie k hrobke Zuzany Kardelisovej, herečky a režisérky, podľa ktorej je festival pomenovaný, položili kyticu kvetov.

Ľudia za strojom

Vo večerných hodinách vo veľkej sále KC Kysáč sa hercom Ochotníckeho divadla KC Kysáč prihovorila ochotníčka Miluša Vranková, ktorá medziiným informovala, že je organizátorom tohto festivalu Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. Z jej slov tiež vyplynulo, že ho financovala Správa pre kultúru Mesta Nový Sad a finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zo Slovenskej republiky.

Ako je známe, takýto festival sa organizuje i v Novom Meste Nad Váhom, na Slovensku. Ide o Festival Aničky Jurkovičovej, s ktorým kysáčsky festival Zuzany Kardelisovaj spolupracuje na ten spôsob, že víťazi oboch festivalov vzájomne účinkujú v súťažnej časti. Avšak, tohto roku sa festival na Slovensku nerealizoval, v dôsledku epidemiologickej situácie a zvýšených opatrení proti chorobe spôsobenej vírusom Covid-19.

V obmedzenom režime

Festival v Kysáči sa realizoval v súlade s opatreniami schválenými Krízovým štábom pre oblasť kultúry v Srbsku, v obmedzenom režime a za sprísnených protiepidemiologických opatrení (povinné rúška, dezinfekcia rúk, priestoru, predpísaný odstup sedadiel…).

Andrea Miháľová

V prvý deň festivalu, v piatok 4. decembra vystúpili herci Združenia Inscenácia z Nového Sada. Zahrali duodrámu Murraya Schisgala Ľudia za strojom. Preklad urobila Nikolina Spasićová a réžiu Slobodan Branković. Predstavenie podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. Dvaja mladí herci Nikolina Spasićová a Milan Novaković dočarili konflikt snov a reality Silvie a Pola, dvoch úradníkov v New Yorku, alebo Novom Sade?

Ochotníčka KC Kysáč Andrea Miháľová zahájila dnešnú časť festivalu v rámci ktorej bol večierok venovaný 40. ročnej ochotníckej činnosti herca a režiséra Jána Kohúta, iniciátora festivalu Zuzany Kardelisovej a spolupráce s Festivalom Aničky Jurkovičovej.

Riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový

Prítomným sa prihovoril Pavel Surový, riaditeľ KC Kysáč, ktorý medziiným spomenul, že je kysáčska divadelná tradícia dlhá vyše 140 rokov. Potom sa zameral na divadelnú činnosť v rámci Kultúrneho centra a spomenul rad divadelných ochotníkov, ktorí sa pričinili o úspešnú činnosť na divadelných doskách, popularizovanie herectva a nadväzovanie spolupráce so zahraničnými režisérmi a divadelníkmi. Spomenul trojročnú prácu s najmladšími a detské predstavenie, ktoré nacvičili a predvedú po ukončení pandemiologickej situácie. Tiež informoval, že je činnosť všetkých odbočiek čulá aj v tejto situácii a že napriek obmedzeniam umožnili všetkým sekciám, aby pokračovali v nacvičovaní za dodržiavania bezpečnostných opatrení. Na záver príhovoru odovzdal Jánovi Kohútovi dar a zaďakoval mu za doterajšiu úspešnú činnosť na divadelných doskách.

40. rokov ochotníckej činnosti

Ján Kohút

Rozhovor s jubilantom mala Anna Asodiová, novinárka a ochotníčka v KC Kysáč. Na úvod so spolubesedníkom posvietili na začiatky Festivalu Zuzany Kardelisovej, ktorý vznikol z memoriálu. Pokračovali v rozhovore o spolupráci s Festivalom Aničky Jurkovičovej. Potom sa vrátili do rokov 1980 až 1976, keď Ján Kohút začínal svoju divadelnú púť, najprv ako technik, neskoršie i ako herec a režisér. Keďže diváci vidia iba to, čo sa deje na javisku, jubilant si zaspomínal i na viaceré zážitky z nacvičovania predstavení a z toho, čo sa deje za oponou. Zmienili sa aj o podmienkach, ktoré kedysi mali ochotníci, technike, aká bola k dispozícii a o medziľudských vzťahoch. Snáď najzaujímavejšie boli spomienky na cestovania s predstaveniami ako i zážitky z hraničných priechodov. Hovorili i o spolupráci s našimi divadelnými súbormi, o odbornom zdokonaľovaní…

Primeranými slovami Jána Privizera a minútou ticha vyjadrili úctu nedávno zosnulému Miroslavovi Krajčíkovi, ktorý hral v divadelnom predstavení Jeho excelencia, ktoré na záver premietali na plátne. V tomto predstavení Igora Rusnáka, ktorého premiéra bola 17. marca 2001 vystupovali i ďalší herci Ochotníckeho divadla KC Kysáč Miroslav Vozár, Ján Jambrich, Duško Francisty, Ján Chrťan, Rastislav Macák, Janko Chrťan a Jasmina Miháľová (Pavlová). Úpravu textu a réžiu mal na starosti práve jubilujúci divadelní zanietenec Ján Kohút.

Anna Asodiová a Ján Kohút

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs