Neopakovateľné čaro trojdňovej dielne

22.nov 2020

Neopakovateľné čaro trojdňovej dielne

V dňoch 20. až 22. novembra v Kysáči realizovali projekt Slovenská ľudová ornamentika v architektúre. Prebiehal s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Foto: M. Ďurovka

Účinkovali žiaci vyšších ročníkov základných škôl z Kysáča a Báčskeho Petrovca. Dielne viedli profesori výtvarnej kultúry Daniela Triašková z Báčskeho Petrovca a Michal Ďurovka z Kysáča. Trinásti frekventanti v prvý deň realizovania projektu navštívili Galériu SND kde si pozreli výstavu 4. Bienále – Majstri fotografie a potom absolvovali prednášku o slovenskej ľudovej ornamentike v architektúre.

V sobotu obzerali zachované staré domy s ľudovou ornamentikou, fotografovali ich a zbierali si potrebný materiál pre ďalšie spracovanie. Okrem toho vypracovali ornament z hliny na základe zozbieraného materiálu, maľovali na plátne staré ľudové domy a architektúru. V nedeľu pokračovali v kreslení, maľovaní a modelovaní, aby po dokončení prác pripravili výstavu vzniknutých prác v dielňach. Projekt sa ukončil vernisážou, na ktorej sa žiakom, ale i rodičom prihovorili spomenutí profesori.

Foto: M. Ďurovka

Profesorka Triašková pri tejto príležitosti povedala, že deťom priblížili ľudovú architektúru, ktorá pomaly zaniká a nebude dlho k obdivu. Niektorí majitelia sa totiž nestarajú patrične o domy, na ktorých je ornamentika prítomná. „Takých domov je všetko menej a snažili sme sa priblížiť bohatú ozdobu, ktorá predstavovala našu ľudovú črtu. Podľa vypracovaných prác vidno, že deti boli veľmi tvorivé,“ povedala Triašková. Tiež pripomenula, že s kolegom Ďurovkom majú dlhodobú dobrú spoluprácu, lebo už robili spolu  na početných iných detských dielňach. Deti boli komunikatívne, spolupracovali nielen s profesormi, ale aj navzájom a pomáhali si. Na dielňach sa podľa slov Triaškovej snažia priblížiť žiakom niečo nové s čím sa nestretajú na hodinách výtvarnej kultúry takže im je to viacej zaujímavé.

Profesor Ďurovka o tom ako prišli na ideu organizovať takýto tábor povedal, že rozmýšľal o viacdňovom podujatí, na rozdiel od Makovičky, ktorá trvá jeden deň. Všetko s cieľom, aby sa deti mali možnosť lepšie zoznámiť, ale aby mali viacej času na tvorbu a zdokonaľovanie a mohli hlbšie načrieť do určitej problematiky. Tentoraz to bola Slovenská ľudová ornamentika v architektúre.

Pracovalo sa vo viacerých technikách

„Na začiatok to bola kresba, potom maľovanie akrylovými farbami na plátne a modelovanie v hline. Snažili sme sa zabezpečiť im kvalitný materiál a sochárske náčinie, aby mohli pracovať ako opravdiví umelci, aby vyskúšali techniky s akými sa nestretajú v škole,“ povedal profesor Ďurovka a pochválil aj ambient, v ktorom dielne prebiehali. Bola to reštaurácia Romansa, ktorá sa nachádza v historickom, bývalom Ferkovom dome, ktorý je pod ochranou štátu, ako kultúrna pamätihodnosť. „Ateliér, ktorý sme si tam prispôsobili bol funkčný a priestranný takže sme pracovali v podmienkach, ktoré sú dovolené v epidemiologickej situácii.“

Dielne veľmi dobre vplývali na to, aby sa deti aj skamarátili, ale bolo času aj na hranie, ktoré tiež bolo kvalitné, vďaka Maríne Privizerovej, ktorá sa dlho rokov zaoberá animovaním detí. „Okrem umeleckej tvorby a skúmania deti sa v Kysáči mali možnosť aj pobaviť. Mali i večierok zaujímavých hier takže sa aj rozptýlili, rozosmiali a zažili neopakovateľné čaro,“ hovorí spolubesedník.

I keď dnes na vernisáži, kvôli zdravotným dôvodom, širšie obecenstvo nebolo deti boli spokojné aj s postrehmi, ktoré im adresovali rodičia.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs