Slovo v novinách a srdcová záležitosť

1.okt 2020

Slovo v novinách a srdcová záležitosť

Zmeny… Rok 2020 nám ich od marca nadelil vrchovato, a robí to aj ďalej. Na planetárnej úrovni, aj tu, blízko nás.

Redakcia Hlasu ľudu má od 23. septembra novú osobu vo funkcii úradujúceho zodpovedného redaktora. Rozhodla to správna rada našej ustanovizne. Tá istá, ktorá presne pred rokom – 24. septembra 2019 – už raz vymenovala úradujúceho zodpovedného redaktora. Teda po roku je tu zmena. Personálna. A veľa párov očí striehnu na to, čo táto novinka prinesie novinám.

Mrcha vták, čo do vlastného hniezda špiní – hovorí múdre slovenské príslovie. A veru nebudeme ani my pri tejto príležitosti verejne upratovať naše „hniezdo“. Noviny Hlas ľudu boli a sú súčasťou nášho života bezmála 76 rokov. Boli tu aj tento rok za nami. A pretrvali. Zachovali si svoje miesto v mediálnej sfére i v živote Slovákov v tomto našom štáte. Z tých alebo oných dôvodov zmenšil sa síce počet odberateľov, ale… Pevne veríme, že keď sa ruka v ruke s kolegami vzoprieme prípadným profesionálnym nátlakom, keď budeme môcť nehatene, pravdivo, objektívne a nezaujato informovať, naše noviny budú znovu prejavom maximálnej profesionality, ukážkou nezávislého a objektívneho informovania slovenskej vojvodinskej verejnosti, a iste prinavrátime do čitateľskej obce i tých našich spoluobčanov, ktorí nám neobrátili celkom chrbát. Tých, ktorí stále Hlas ľudu cítia ako „naše jediné slovenské noviny“, s ktorými im je každý víkend a ďalší týždeň plnohodnotnejší.

Tento úvodník nechce ponúkať návnady pre čitateľov, ani nesplniteľné sľuby. Len kvitujeme, že všetci členovia redakcie sú si vedomí vlastnej zodpovednosti v angažovaní sa pri vzniku každého nového čísla Hlasu ľudu, zodpovednosti za napísané a zverejnené. Preto veríme, že v príjemnom kolegiálnom duchu budeme nielen udržiavať, ale aj upevňovať pozíciu Hlasu ľudu. Aj vďaka tomu, že budeme načúvať sugesciám a pripomienkam z terénu, dbať na dôslednosť v sledovaní udalostí i javov v našich prostrediach, aby naši hlavní konzumenti – čitatelia Hlasu ľudu nemali dôvod byť nespokojní s počtom a kvalitou textov v novinách o živote v ich dedinách či mestách.

Vítame v našej hlasľudovskej rodine aj dopisovateľov, ktorí sa z určitých dôvodov medzičasom odmlčali, ale Hlas ľudu im zostal srdcovou záležitosťou, tak ako mnohým nám, ktorí sme tu zamestnaní. Vítame aj nových a mladých spolupracovníkov. Ochotných spolu s nami tvoriť aj naďalej kroniku našej doby, lebo to, čo po nás zostane napísané, má trvácu hodnotu.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs