Tretie zasadnutie Zhromaždenia Mesta Nový Sad

2.okt 2020

Tretie zasadnutie Zhromaždenia Mesta Nový Sad

Prítomných bolo 75 výborníkov

Dnes, 2. októbra sa uskutočnilo tretie zasadnutie Zhromaždenia Mesta Nový Sad. Na rokovacom programe bolo viac ako 70 bodov.

Medzi hlavné body patrili návrh rozhodnutia o uzávierke rozpočtu Mesta Nový Sad na minulý rok, ako aj správy o práci mestských podnikov a ustanovizní na rok 2019.

Personálne riešenia

Výborníci rokovali o personálnych riešeniach, vlastne vymenovaniach úradujúcich riaditeľov Novosadskej teplárni, Informatiky, TržniceStavebnej agentúry.

Zasadnutie sa konalo vo veľkej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny

V rámci posledného bodu rokovacieho poriadku boli aj návrhy na personálne riešenia v Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. Zhromaždenie Mesta Nový Sad väčšinou schválilo Návrh rozhodnutia o ukončení služby predsedu a členov Správnej rady tejto ustanovizne, ako aj vymenovanie nových, tiež aj Návrh rozhodnutia o ukončení služby predsedu a členov Dozornej rady KC Kysáč, ako aj vymenovanie nových. Predseda Správnej rady KC Kysáč je Branko Predojević a členovia Miroslav BrnaAlena Páliková a predseda Dozornej rady je Stevan Stankov a členovia Dragan RadićVladimír Medveď.

Zasadnutie Zhromaždenia Mesta Nový Sad sa kvôli epidemiologickým opatreniam konalo vo veľkej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs