Rozdelené šťastie raz také narastie

7.okt 2020

Rozdelené šťastie raz také narastie

Začiatok októbra pre žiakov základných škôl je vyhradený pre Detský týždeň. Tohto roku sa koná od 5. do 11. októbra. V Základnej škole 15. októbra v Pivnici Detský týždeň má veľkú obľubu a tohto roku sa niesol v znení motta: Rozdelené šťastie raz také narastie. 

Už druhý rok po sebe ho má na starosti učiteľka nižších ročníkov Anna Hodoličová, no v celej organizácii jej pomáhajú ostatné učiteľky nižších ročníkov. Každý deň bol vyhradený na inú aktivitu. V pondelok žiaci nižších ročníkov farebnými kriedami maľovali na chodník okolo celej školy. Samozrejme, museli sa držať stanovenej témy, čiže maľovali všetko, čo ich robí šťastnými. V utorok žiaci vypracovávali spoločné práce na danú tému a následne ich zavesili na panneau.

 

V stredu bol ten najzaujímavejší deň venovaný maskovému karnevalu. Žiaci v najrozličnejších maskách sa poprechádzali po okolí základnej školy, ktorá je v centre dediny, takže maskovaných žiakov mali možnosť vidieť aj ostatní Pivničania.

V telocvični vo štvrtok bude inscenované detské divadelné predstavenie O troch prasiatkach. Predvedú ho herci Detského divadla Lane z Kikindy. Predstavenie bude inscenované vo veľkej telocvični z dôvodu väčšieho odstupu detí od seba.

Piatkový deň bude určený na prijímanie prvákov do Detského zväzu. Žiaľ, toto podujatie bude skromnejšie, teda program budú tvoriť iba dva umelecké body a potrvá iba polhodinu. Prváci dostanú odznaky a uvítacie listiny.

Všetky body Detského týždňa boli realizované s dodržiavaním všetkých stanovených hygienických predpisov. Učitelia nižších ročníkov pevne veria, že sa obdobie pandémie už čoskoro ukončí a že budúci ročník Detského týždňa v pivnickej škole bude opäť bohatý, hoci aj aktuálny bol veľmi úspešný a deťom zaujímavý, čo je aj jeho podstata.

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs