Výzva na podávanie návrhov na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2021

6.okt 2020

Výzva na podávanie návrhov na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2021

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva všetkých záujemcov, aby podali návrhy na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2021.

Navrhovať môžete kultúrno-umelecké programy, literárne večierky, hudobné podujatia, prezentácie činnosti slovenských umelcov, prezentácie mladých talentov, promócie slovenských publikácií, programy odborného zdokonaľovania, programy z oblasti divadelníctva, audiovizuálnej tvorby, literatúry a vydavateľstva, umeleckej tvorby, výstavy a promócie, výročia a jubileá v danom roku slovenských vojvodinských činiteľov, ako aj tému konferencií, snemovaní, prednášok a pod.

Návrhy s argumentovaným popisom je možné zasielať v elektronickej forme na mail office@slovackizavod.org.rs alebo ustavprekulturu@gmail.com, alebo poštou na adresu:

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
Njegoševa 16/2
21 000 Novi Sad

najneskôr do 10. novembra 2020.

Zaslané návrhy na programovú činnosť ÚKVS zhodnotí Programová rada ÚKVS a zváži ich prípadné zaradenie do Programu práce ÚKVS na rok 2021.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs