Udelené ceny literárnych súťaží Zorničky a Nového života

27.dec 2017

Udelené ceny literárnych súťaží Zorničky a Nového života

Odmenení autori

V priestoroch NRSNM dnes bolo vyhodnotenie literárnych súťaží Nového života a Zorničky a pri tejto príležitosti udelili aj ceny odmeneným.

Nový život

Súbeh na originálne literárne práce v slovenskom jazyku vypísala NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Nový život. Na súbeh prišlo 26 prác od 19 autorov, z čoho polovica básnických a polovica prozaických. Správu o odmenených prácach prečítal predseda komisie, profesor Michal Harpáň. Komisiu tvorili aj Zuzana Čížiková a Zdenka Valentová-Belićová. Prvú cenu udelili básnickému cyklu, ktorý zaslal Ladislav Čáni. Druhú cenu si rozdelili Katarína Mosnáková-Bagľašová, tiež za cyklus básní a Mišo Smišek za poviedku. Tretiu cenu získali dva lyrické naratívy, ktoré zaslali Anna-Mária Boldocká Grbićová a Anna-Margareta Valentová.

Zornička

Komisia pre udelenie cien na literárnej súťaži na poviedku a báseň pre deti, ktorú vypísali literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička, pracovala v zložení: Martin Prebudila, Katarína Hricová a Zuzana Čížiková. Na súbehu sa zúčastnilo 18 autorov a spolu zaslali 51 literárnych prác, z ktorých bolo 20 prozaických textov, 30 básní a jeden dramatický text. V kategórii prózy, prvú cenu udelili Zoroslavovi Spevákovi, druhú cenu Márii Kotvášovej-Jonášovej a tretiu Nataši Zimanovej. V kategórii poézieZoroslav Spevák tiež získal prvú cenu. Druhú cenu udelili Martine Bartošovej a tretiu Márii Vrškovej.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs