Výstava najmladších hložianskych výtvarníkov

29.dec 2017

Výstava najmladších hložianskych výtvarníkov

Starší hložianski výtvarníci so svojimi nástupcami

Včera večer v Hložanoch otvorili výstavu mladších členov Združenia výtvarných umelcov Hložianska paleta. Ide o žiakov základnej školy, ktorí navštevujú výtvarnícku dielňu.

Kresbami ceruzou a uhlíkom, olejomaľbami, temperou a venčekmi z prírodných materiálov sa prezentovali: Ivona Galambošová, Anna Hrubíková, Sofia Katiaková, Tina Zátrochová, Elena Zvarcová a Petra Galambošová.

Anna Hrubíková: Zátišie s knihou, olejomaľba, 2017

Vystavené práce naznačujú nesporný talent mladých autoriek, ktoré za jediný rok dosiahli zjavný pokrok. Keď vlani v októbri odštartovali výtvarnícku dielňu, zapojilo sa do nej 14 detí.

Spestrili vernisáž recitáciami: žiaci so svojou učiteľkou

Prítomných na vernisáži privítala predsedníčka MOMS Hložany a učiteľka triednej výchovy Mária Bartošová Korčoková. Štyria žiaci ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina predniesli dve básne, tretiu pridala ich učiteľka.

Sofija Katiaková: Dunaj, olejomaľba, 2017

O najmladších výtvarníkoch hovoril a výstavu otvoril Juraj Bartoš. Povedal, že deti pod dozorom starších členov ZVU HP Karola Bartoša, Miliny Galambošovej a Jána Miškovica úspešne zvládli základy najfrekventovanejších výtvarných techník. Podčiarkol, že projekt Výtvarnícka dielňa sumou 500 eur podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pripomenul, že väčšina prác vznikla pod krovom komunálneho podniku Gloakvalis a podčiarkol nezištnú pomoc knihovníka matičnej knižnice Ondreja Zahorca.

Po vernisáži obrazov v sále Domu kultúry nasledoval výročný program hložianskeho Kultúrno-osvetového spolku Jednota.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs