Udelili ceny súťaže časopisov Nový život a Zornička

29.dec 2016

Udelili ceny súťaže časopisov Nový život a Zornička

V miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov dnes udelili ceny súťaže časopisov Nový život a Zornička. Ako aj každý rok udelili aj autorské výtlačky nových kníh, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum.

Nový život

dsc_0199

Odmenení autori s členmi komisií, predsedníčkou NRSNM a riaditeľom SVC

Do literárnej súťaže časopisu Nový život tohto roku prišlo 27 prác – 14 prozaických textov a 13 básnických cyklov. Komisia, ktorá pracovala v zložení Zdenka Valentová-Velićová, Marta Součková a Ladislav Čáni rozhodla, že víťaznou prózou bude próza Annamárie Bodlockej-Grbićovej.

Druhé ceny získali Mišo Smišek (próza) a Jana Domoniová (poézia). Tretie ceny si tento raz zaslúžili Aneta Lomenová (próza) a Katarína Mosnáková-Bagľašová (poézia).

Ako predsedníčka komisie Z. Valentová-Belićová povedala, tretiu tretiu cenu (ktoré komisia udeľuje podľa propozícií súbehu, pozn. aut.) sa komisia rozhodla neudeliť, napriek tomu, že uvažovala o dvoch textoch, ktoré napísali Stevan Lenhart a Zoroslav Spevák. Podotkla, že oba príspevky majú svoju hodnotu, ale keďže sa za ne hlasovalo rozdielne, nedosiahol sa potrebný konsenzus na udelenie ceny.

Zornička

Na súbeh o najlepšiu prózu či báseň tohto roku zaslalo 26 autorov. Spolu bolo 74 prác, z čoho 30 prozaických textov a 44 básní.

Hudobný bod patril Lane Zorjanovej (husle) a Milici Ćosićovej (klavír)

Hudobný bod patril Lane Zorjanovej (husle) a Milici Ćosićovej (klavír)

Predsedníčka komisie Zuzana Čížiková pripomenula, že pre názorové nezhody prvej komisie, ktorú tvorili Z. Čížiková, Jarmila Hodoličová a Marína Hríbová, Výbor pre kultúru NRSNM vymenoval novú. Tú tvorili Z. Čížiková, Katarína Hricová a Martin Prebudila.

Členovia komisie rozhodli, že prvú cenu v kategórii próza udelia Márii Kotvášovej-Jonášovej. Druhú cenu udelili Zoroslavovi Spevákovi a tretiu Anne Malkovej.

Spomedzi zaslaných básní podľa posúdenia komisie najlepšia bola báseň autora Zoroslava Speváka. Na druhom mieste sa umiestnila báseň Márie Vrškovejtretiu cenu si zaslúžil Ján Valent.

„Evidujeme v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi stúpajúcu tendenciu. Čas spôsobil nielen návrat do literatúry pre deti starších autorov, ale i formujúcu sa a čoraz aktívnejšiu generáciu budúcich spisovateľov pre deti,“ povedala okrem iného Čížiková.

Ako aj každý rok, aj tentoraz po udelení cien nasledovalo udelenie autorských výtlačkov. Svoju knižnú prvotinu si tento raz prebrala Aneta Lomenová.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs