[Video]: Novoročná estráda v Kysáči

29.dec 2016

[Video]: Novoročná estráda v Kysáči

dscf0035

Vykrojované tanečnice

Včera vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč bol ročný koncert KC Kysáč – Novoročná estráda.

dscf0044

Členka FS Vreteno

Na tomto tradičnom podujatí sa prítomným prihovoril Pavel Surový, riaditeľ KC.

Rok, ktorému spočitujeme posledné dni, ohodnotil ako úspešný. Aj z tých dôvodov, že ochotníci získali mnohé ocenenia. V roku 2017 medziiným zahlásil rekonštrukciu veľkej sály.

Počas dva a pol hodinového programu celoročnú činnosť predstavili jednotlivé sekcie KC. Hrou na gitare sa predstavil Igor Chrťan z Hudobnej dielne.

Tancovali členovia detských folklórnych súborov Krôčik, Slniečko, Vienok a FS Vreteno. Na početné obecenstvo zvlášť zapôsobil záverečný žartovný tanec, keď si dievčatá a chlapci vymenili nielen úlohy, ale aj kroje.

dscf0046

V tanci

Spievali ženská a mužská ako i zmiešaná spevácka skupina. Zvlášť dojímavo zaspievali pieseň Orgovány, ktorú na text Pavla Grňu zhudobnil Ondrej Maglovský. Vystúpili i sólisti Lucia Stajićová, Jana Ďurovková, Miodrag Križan, Ema Makovníková, Ján Ravza, Anna Marčoková a Ján Francisty.

Tanečníkov a spevákov sprevádzal orchester pod vedením Miloslava Kardelisa. Estrádu moderovali Hana Katarína Ďurovková a Miroslav Kolár.

Realizáciu tohto podujatia podporila Správa pre kultúru Mesta Nový Sad.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs