Boľovský KUS Sládkovič dostal ozvučovacie zariadenie

14.aug 2015

Boľovský KUS Sládkovič dostal ozvučovacie zariadenie

Foto: A. Tamašiová

Foto: A. Tamašiová

Dnes sa v priestoroch NRSNM v Novom Sade uskutočnilo  slávnostné odovzdávanie ozvučovacieho zariadenia, ktoré NRSNM v rámci plánovaných prostriedkov Komisie pre činnosť na zachovanie a zveľadovanie ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry VPK zabezpečila pre Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič z Boľoviec.

Vzácny darček k 40. výročiu založenia spolku prebral predseda KUS Sládkovič Dejan Mićić.

V Boľovciach sú toho času aktívne mnohé odbočky, akými sú divadelná a spevácka skupina, orchester, ako aj tanečná, ktorá počíta vekové tri skupiny.

Tento dar je pre nich veľmi vzácny kvôli tomu, že si zvukové zariadenie vždy museli vypožičiavať a prenajímať., čo určite prispie k lepšej motivácii, aby spolok aj naďalej fungoval.

Vlani Národnostná rada vypísala výzvu pre všetky naše kulturno umelecké spolky, média, združenia, ktoré zachovávajú našu tradíciu, aby poslali zoznam najpotrebnejších vecí, ktoré treba zabezpečiť pre ich fungovanie a ku ktorým môže finančne prispieť aj NRSNM. Boľovský projekt je jednou z tých požiadaviek.

Vybavenie, ktoré boľovský spolok dostal je v hodnote 250 tisíc dinárov.

Annamária Tamašiová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs