Organový koncert v chráme Božom SEAVC v Petrovci

10.aug 2015

Organový koncert v chráme Božom SEAVC v Petrovci

(Foto: A. Chalupová)

(Foto: A. Chalupová)

V nedeľu 9. augusta 2015, v záverečný deň 54. SNS v Báčskom Petrovci, v chráme Božom SEAVC odznel organový koncert.

Majstrovskou hrou na organe nedeľné popoludnie prítomným v kostole spríjemnil mladý umelec MgA. Vladimír Kopáčik zo Slovenska.

Na organe zahral skladby svetovo známych hudobníkov: Johanna Pachelbela, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Bonneta, Maxa Regera a Felixa Mendelssohna- Bartholdyho. K slávnostnejšiemu ovzdušiu na koncerte prispeli spevom aj členovia Mladšieho spevokolu SEAVC Petrovec pod vedením Pavla Očovejiho.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs