SNS 2015 DROBNIČKY: Pobavenie počas SNS

11.aug 2015

SNS 2015 DROBNIČKY: Pobavenie počas SNS

Ján Ivan Ribičić a  Marjena Sabová v Dome penzistov po vernisáži v spoločnom objatí (Foto: J. Čiep)

Ján Ivan Ribičić a  Marjena Sabová v Dome penzistov po vernisáži v spoločnom objatí (Foto: J. Čiep)

Ďalšie výstavy

Okrem niekoľkých programom SNS avizovaných výstav, z ktorých výstava v Knižnici Štefana Homolu z objektívnych príčin vystala, navštívili sme aj dve podujatia prichystané z vlastnej iniciatívy.

V piatok otvorili Galériu domu dôchodcov a v rámci nej prezentovali obrazy Z maliarskych paliet samoukov Jána Ivana Ribičića (1948) a jeho mladšej kolegyne Marjeny Sabovej (1969). Ich obrazy odborne zhodnotil maliar Ivan Križan.

Zberateľ Miroslav Brna (piaty zľava) pri otvorení jeho zbierok v Galérii Pegaz (Foto: J. Čiep)

Zberateľ Miroslav Brna (piaty zľava) pri otvorení jeho zbierok v Galérii Pegaz (Foto: J. Čiep)

V sobotu v Galérii Pegaz, kedysi Galéria Anna, majiteľky Anny Boldockej-Ilićovej otvorili a sprístupnili výstavu starých fotografii o Petrovci a obrazov z kolekcie náruživého zberateľa Miroslava Brnu. O pohnútkach a životnej filozofii zberateľa žijúceho v Kysáči hovoril jeho spoluobčan Pavel Surový. Predstavené artefakty, ako sa zdôveril autor, sú iba malý zlomok toho, čo sa mu za viaceré desaťročia podarilo zozbierať. Vyjadril i názor, že keby sme mali seriózne národné múzeum, aj sám by mohol doň prispieť.

Veselice, zábavy a hudba

Početnými uznaniam ovenčený kuchár Vladimír Dudáš podľa ocenenia prítomných na veselici v Klube poľnohospodárov uvaril výborný baraní paprikáš (Foto: J. Čiep)

Početnými uznaniam ovenčený kuchár Vladimír Dudáš podľa ocenenia prítomných na veselici v Klube poľnohospodárov uvaril výborný baraní paprikáš (Foto: J. Čiep)

Okrem početných stretnutí, výstav a oficiálnych programov, Petrovcom vo večerných hodinách počas SNS bolo počuť hudbu takmer zo všetkých strán. Aj z pásky, aj naživo: i slovenskú, ale aj srbskú a svetovú. Už v piatok predvečerom v Klube poľnohospodárov prítomní sa bavili pri ľudovej veselici s chutným baraním paprikášom.

Vychutnať chutný zajačí paprikáš návštevníci SNS mohli aj v Klube drobnochovateľov, ale súťaž vo varení paprikáša pre nedostatok záujemcov i tohto roku vystala. Podľa dozvukov dobre maškrtili i poľovníci v Lesíku. Aj rybári vo svojej chate pri kanáli každý rok v nedeľu vedľa súťaže v chytaní rýb a súťaže vo varení rybacích kotlíkov k obedu chystajú viac stovák porcií smaženej ryby a rybacej polievky. Na dobrú náladu návštevníkom naživo hrajú slovenské pesničky.

Veselo býva a dobre chutí aj u rybárov, keď im hrá a spieva dvojica Andrášik a Zelenák (Foto: J. Čiep)

Veselo býva a dobre chutí aj u rybárov, keď im hrá a spieva dvojica Andrášik a Zelenák (Foto: J. Čiep)

Hudbu okrem z nočných klubov a kaviarní každý večer bolo počuť aj z Vrbary, kde v piatok večer osobitným koncertom zaznamenali 50 rokov rokovej hudby v Petrovci. Okrem reprodukovanej hudby pri kolotočoch, na pódiu Klubu Vrbara každý večer vystupovali i hudobné skupiny.

Tiež každý večer počas trvania tohtoročných SNS početných divákov prilákali aj srbské rockové skupiny, ktoré hrali na prichystanom javisku na Námestí slobody. Za jeden večer sa ich tu spravidla vystriedalo štyri kapely.

 J. Čiep 

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs