Deň otvorených dverí

10.aug 2015

Deň otvorených dverí

Komorný zbor z Martina počas vystúpenia v petrovskom kostole (Foto: V. Hudec)

Komorný zbor z Martina počas vystúpenia v petrovskom kostole (Foto: V. Hudec)

Petrovský evanjelický cirkevný zbor aj tohto roku v sobotu 8. augusta dokorán otvoril dvere chrámu božieho a pre návštevníkov pripravil bohatý duchovný program.

Návštevníkov najprv pozdravil farár v petrovskom cirkevnom zbore Vladislav Ivičiak, po čom sa najprv predstavil obecný spevokol SEAVC. Po nich sa striedali mladší spevokol cirkevného zboru v Petrovci, detská besiedka, starší petrovský spevokol, evanjelická mládež, ako aj trubkári.

Nuž a ako šľahačka na tortu bolo vystúpenie komorného zboru Cantica collegium musicum z Martina, ktorý svojim spevom oduševnil divákov, ktorí petrovský kostol vyplnili do posledného miesta a vystúpenie zboru pozdravili silným, priam frenetickým potleskom.

Svojráznou kuriozitou je, že pred oltárom petrovského kostola okrem duchovných, odzneli aj známe ľudové piesne, okrem iného aj hymnická  pieseň dolnozemských Slovákov Po nábreží a na záver si všetci spolu, čiže zbor a publikum zaspievali aj známu ľudovú pieseň Tancuj tancuj.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs