Biblia na cestách

7.aug 2015

Biblia na cestách

Z vernisáže výstavy Biblia na cestách (Foto: J. Čiep)

Z vernisáže výstavy Biblia na cestách (Foto: J. Čiep)

Po otvorení výstavy Spolku filatelistov v piatok 7. augusta sme v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka navštívili aj nanajvýš zaujímavú a unikátnu putovnú výstavu pomenovanú Biblia na cestách. 

Nainštalovali ju v Štefánikovej dvorane a v priľahlých miestnostiach. Ide o vzácnu a rôznorodú zbierku rozličných vydaní Biblie, tak po historického vročenia, ako i do jazykov, v ktorých je vydaná alebo podľa knihárskeho alebo grafického vybavenia, ktorú prezentuje rovnomenné občianske združenie. Dokopy až 230 exemplárov. O tomto všetkom lektor výstavy Milan Šurman dopodrobna hovoril všetkým záujemcom.

Predtým ako si návštevníci SNS výstavu obzreli, na nádvorí matičného domu ju aj slávnostne otvorili. Na úvod zaspieval mladší cirkevný spevokol SEAVC v Petrovci pod taktovkou kantora Pavla Očovejiho. V mene domácich prítomných hostí a návštevníkov privítala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. O významne knihy kníh uvažoval aj štátny tajomník pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš a výstavu otvoril petrovský farár Vladislav Ivičiak.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs