Na slávnostnej schôdzi NRSNM udelili ceny a plakety zaslúžilým kolektívom a jednotlivcom

7.aug 2015

Na slávnostnej schôdzi NRSNM udelili ceny a plakety zaslúžilým kolektívom a jednotlivcom

Anna Tomanová-Makanová a Juraj Ferík (Foto: J. Bartoš)

Anna Tomanová-Makanová a Juraj Ferík (Foto: J. Bartoš)

Na včerajšej slávnostnej schôdzi NRSNM v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa vzácne ocenenia NRSNM dostali jednotlivcom a kolektívom, ktorí v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania, úradného používania jazyka a písma a vôbec na pláne budovania a zachovávania dobrého mena tu žijúcich Slovákov dosiahli pozoruhodné výsledky.

Udeľovanie cien a plakiet Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny má za cieľ podporovať činnosť, afirmovať jej výsledky a hodnoty v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Anna Jašková

Anna Jašková (Foto: J. Bartoš)

Ceny a plakety odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá sa úvodom slávnostného zhromaždenia prítomným aj osobitne prihovorila. Predtým moderátorka, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM a televízna redaktorka Anna Jašková privítala vzácnych hostí – štátneho tajomníka v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislava Ondruša, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Jána Varšu, predsedníčku Matica slovenskej v Srbsku a predsedníčku Výkonnej rady NRSNM Katarínu Melegovú Melichovú, predsedu Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku Pavla Hlásnika a predsedu obce Báčsky Petrovec Pavla Marčoka. Medzi prítomnými bola aj predstaviteľka Slovenskej samosprávy v Maďarsku Edita Pečeňová.

Ján Varšo (Foto: J. Bartoš)

Ján Varšo (Foto: J. Bartoš)

Zlatými plaketami Rada ocenila: Program v slovenskej reči Televízie Vojvodiny – za prínos k rozvoju informovania (plaketu prevzal zodpovedný redaktor Ján Čeman), Galériu insitného umenia v Kovačici – za prínos k oblasti kultúry (prevzala ju riaditeľka Mária Raspírová), Knižnicu Štefana Homolu v Báčskom Petrovci (prevzala riaditeľka Jarmila Stojimirovićová) – tiež za prínos k rozvoju v oblasti kultúry, Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci – za prínos k rozvoju vzdelávania (prevzala zástupkyňa riaditeľa Vlasta Werleová), Miestnemu spoločenstvu Stará PazovaMiestnemu spoločenstvu Báčsky Petrovec (prevzali ich predsedovia Rád MS Michal Filip a Ján Rybovič) – za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny.

Branislav Ondruš (Foto: J. Bartoš)

Branislav Ondruš (Foto: J. Bartoš)

Ceny NRSNM za výnimočný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny získali: Rádio Kysáč (cenu prevzala riaditeľka Anna Chrťanová Leskovac) a Festival Stretnutie v pivnickom poli (prevzal Valentín Grňa). Cenou NRSNM za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku odmenili prednedávnom zosnulého profesora a literárneho kritika Samuela Boldockého (prevzala ju a poďakovala sa jeho manželka Mária Boldocká), prvého profesionálneho dirigenta z radu vojvodinských Slovákov Juraja Feríka a veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Jána Varšu.

Pred odovzdaním cien prítomní, ktorí takmer celkom vyplnili slávnostnú sieň Gymnázia, si vypočuli laudatio na odmenených laureátov, ktorí sa vyberanými slovami poďakovali za vysoké ocenenia. Nakoniec sa prítomným prihovoril aj štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš.

Osviežujúco v inak dusnej miestnosti vyzneli klavírne prednesy žiakov Základnej hudobnej školy Josipa Slavenského z Nového Sadu – pobočky v Báčskom Petrovci – Simony Krekovej, Ivety Kováčovej, Benjamína Eliáša a Miljana Zarkovića, ktorých nacvičila profesorka hudby Ivana Nováková.

Juraj Bartoš

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs