KOMUNÁLNA HORÚČKA V PETROVCI: Slávnosti sú predo dvermi

5.aug 2015

KOMUNÁLNA HORÚČKA V PETROVCI: Slávnosti sú predo dvermi

Aj poza trhovisko stred osady vedľa Begeja je primerane upravený (Foto: J. Čiep)

Aj poza trhovisko stred osady vedľa Begeja je primerane upravený (Foto: J. Čiep)

Tesne pred začiatkom Slovenských národných slávností v Petrovci už dlhý rad rokov do minulosti sa osada takpovediac umýva a češe.

Treba pokosiť a upraviť centrum, ako i koryto Begeja (aspoň v strede osady) a pozbierať pohodené plastové obaly, a preto pracovníci komunálneho podniku podávajú nadštandardný výkon. Tak sa stalo, že v týchto dňoch aj svah Begeja poza trhovisko v Ulici generála Štefánika po prvýkrát tohto roku bol vykosený, hoci po minulé roky ho kosili aspoň dvakrát – aj za Deň Petrovca. Ale radšej aspoň raz ako ani raz.

32predSNS20cestna20signalizacia

Každý rok pred SNS nový náter farby na cestách (Foto: J. Čiep)

Zvyčajne v podvečer SNS aj cestári ešte vykresľujú čiary a označujú priechody pre chodcov na regionálnej vozovke, ale i na niektorých iných miestach v strede osady a vedľa škôl. O tieto úpravy sa stará Verejný podnik Direkcia pre výstavbu Báčsky Petrovec, ktorá všetky tieto práce finančne zastrešuje.

Tohto roku sme svedkami, že okrem vynovenej horizontálnej a vertikálnej cestnej signalizácie v niektorých uliciach Petrovca, ako sú ulice Národnej revolúcie vedľa Progresu, Kollárova, Sládkovičova, Zmaj Jovina, Ruda Hrubíka a iné, prednedávnom pribudli aj vynovené úseky chodníkov, ktoré predtým zničil zub času a nohy si bolo treba polámať, keď človek musel tadiaľ prechádzať.

Úsek vynoveného chodníka na Ulici národnej revolúcie (Foto: J. Čiep)

Úsek vynoveného chodníka na Ulici národnej revolúcie (Foto: J. Čiep)

V tento úradný sviatok všetkých Slovákov v Srbsku, aby sa nezahanbili pred návštevníkmi, ale i tými očakávanými obyčajnými a vysokými hosťami na SNS, svoje ruky vždy priložia aj občania Petrovca. K upravenosti osady prispejú tak, že si aspoň poupratujú a pozametajú priedomia, upravia trávniky a záhradky, a tak každý rok Petrovec sa leskne svojím slávnosťovým leskom.

Inak keď ide o komunálnu výstavbu v osade, tá nielen v posledných rokoch akosi viazne. Tak sme v poslednom období svedkami výstavby niektorých nových predajných objektov a supermarketov, ale aj búrania skladov v strede osady či starej budovy na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla. Nemôžeme nespozorovať a komentujeme, že často po ukončení práce stavbárov zostanú rozryté cesty, chodníky a parkoviská a tie sa neprinavrátia do pôvodného stavu, čomu treba zastať do cesty.

Teda Slávnosti sú predo dvermi a  návštevníkov Petrovec každý rok víta s vynoveným ošatením.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs