Vítané sú (aj) menšinové podujatia!

1.aug 2015

Vítané sú (aj) menšinové podujatia!

Istotne sa každému z nás aspoň raz stalo, že sa o určitej kultúrnej udalosti dozvedel príliš neskoro. Vo väčšom meste, akým je Nový Sad, takých udalostí v priebehu mesiaca je skutočne veľa a vždy bolo problémom striehnuť, kedy sa ktorá uskutoční. Vďaka portálu kulttura.rs, ktorý obsahuje kalendár kultúrnych podujatí na území mesta Nový Sad a oficiálne funguje už štyri mesiace, občania a návštevníci Nového Sadu sa môžu dozvedieť nielen o kultúrnych udalostiach v samotnom meste, ale aj v okolitých osadách.

 „Je veľa (aj) bezplatných udalostí, na ktoré chceme poukázať,“ hovorí koordinátorka projektu Milica Vukadinovićová.


„Je veľa (aj) bezplatných udalostí, na ktoré chceme poukázať,“ hovorí koordinátorka projektu Milica Vukadinovićová.

Portál je jedným z projektov mesta Nový Sad na ceste k titulu Európske mesto kultúry 2021 a ako nám povedala koordinátorka projektu Milica Vukadinovićová, prezentovaný bol v decembri na záverečnej konferencii organizačného výboru. „Vtedy sme ho prezentovali iba ako ideu, ktorú sme po niekoľkých mesiacoch aj zrealizovali,“ hovorí Vukadinovićová. „Predtým než sme portál oficiálne spustili, oslovili sme všetky verejné a súkromné inštitúcie, NGO sektory, organizátorov väčších festivalov, aby nám zaslali kalendáre podujatí, v prípade, ak ich mali vypracované. Samotné ,zapĺňanie‛ platformy štartovalo veľmi dobre a čoskoro sme mali početné avizované akcie, ktoré sme denne aktualizovali.“

Do kalendára môžu prispieť nielen inštitúcie, ale aj jednotlivci. Najprv sa musia registrovať na portál, napísať presné informácie o organizátorovi a samotnej akcii a po overení údajov naši administrátori oznámenie buď schvália, buď odmietnu. Dôležité je zdôrazniť, že služby portálu sú bezplatné. Ideoví tvorcovia portálu sa riadia tým, že kultúra má byť dostupná všetkým ľuďom.

Tento svojrázny register pozostáva z viacerých kategóriíhudobné podujatia, výstavy, filmy, predstavenia, prednášky, dielne a pod., avšak ich prezretím nevšimli sme si ani jednu avizovanú udalosť, ktorá prezentuje menšinovú kultúru. Nastolila sa otázka: Je kulttura určená iba pre kultúrne podujatia väčšinového národa? Koordinátorka Vukadinovićová túto otázku poprela a ako povedala, dvakrát v mesiaci oslovuje všetky menšinové inštitúcie, avšak zatiaľ im program zasielalo iba Chorvátske kultúrne stredisko, Spolok Slovincov Kredarica a Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov.

Portál sa úspešne rozbeháva a ako sme sa dozvedeli, v nadchádzajúcom období bude vypracovaná aj android aplikácia. „V tejto chvíli je aplikácia vo fáze testovania. Na každý deň určíme desať udalostí, ktoré budú zobrazené v aplikácii. Aplikácia bude mať aj vlastnosť určenia lokality jednotlivca a teda ponúknuť mu kultúrne obsahy, ktoré budú prebiehať na určitej lokalite. Rovnako aj samotný portál, aj aplikácia budú v srbčine a angličtine,“ uzavrela Vukadinovićová.

 Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs