Späť na domovskú stránku

Tag "Podniková a priemyselná politika"

EUROKOMPAS 2014: Od energetiky po štatistiku

EUROKOMPAS 2014: Od energetiky po štatistiku

🕔18. júla 2014

Po rade štrnástou kapitolou je dopravná politika, cieľom ktorej je zveľaďovanie fungovania vnútorného trhu únie uprednostnením bezpečných, účinných, prírode najmenej škodlivých a užívateľom najvýhodnejších dopravných služieb. Energetika ako acquis číslo pätnásť trvá na lepšej konkurencieschopnosti, istom energetickom zásobovaní a ochrane okolia. Taktiež

Čitať viac