Späť na domovskú stránku

Tag "PU Včielka Petrovec"

Vzácne príklady dobrej praxe

Vzácne príklady dobrej praxe

🕔21. júna 2016

  Dnes Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny usporiadalo jednodňovú poradu pre vzdelávacie ustanovizne Obce Báčsky Petrovec v priestoroch Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci. Prítomných na porade privítali Božena Levarská, predsedníčka združenia vychovávateľov a riaditeľka PU Včielka Zuzana Pašićová.

Čitať viac