Späť na domovskú stránku

Tag "súbeh žiackych prác 2015"

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

🕔25. aug 2015

Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú SÚBEH na žiacke literárne práce (próza a poézia) – téma je voľná Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísaných menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť

Čitať viac