Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

25.aug 2015

Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú SÚBEH na žiacke literárne práce (próza a poézia) – téma je voľná

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísaných menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

  1. cena – tablet
  2. cena – balík kníh SVC
  3. ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

Žiaci stredných škôl a gymnázií

  1. cena – tablet
  2. cena – balík kníh SVC
  3. ročné predplatné na časopis Vzlet

 

Súbeh je otvorený do 15. novembra 2015.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs