Späť na domovskú stránku

Tag "zavod za ravnopravnost polova"

Súbehy na kúpu domov a zveľadenie postavenia žien

Súbehy na kúpu domov a zveľadenie postavenia žien

🕔6. feb 2019

Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť dnes vypísal súbeh na pridelenie nenávratných finančných prostriedkov manželským a nemanželským párom na území AP Vojvodiny na kúpu domov na dedine. Súbeh hodnoty 30 miliónov dinárov je otvorený do 15. apríla.   Ide o šiesty cyklus

Čitať viac