Späť na domovskú stránku

Tag "Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec"

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

🕔20. júna 2019

Rozsiahla rozprava o závažnejších bodoch rokovacieho programu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bola príznačná pre včerajšie predvečerné zasadnutie, ktoré sa predĺžilo až do neskorších nočných hodín. Navrhnutých a spracovaných bolo deväť bodov. Už pri návrhu rokovacieho programu schôdze báčskopetrovského lokálneho parlamentu nastala ostrá

Čitať viac
Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament: Neschválili nový štatút

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament: Neschválili nový štatút

🕔5. mar 2019

V nezvyčajnom termíne včera o 19. hodine bolo prvé tohtoročné zasadnutie Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec. Keďže na rokovacom programe bolo 15 bodov schôdza trvala až do 22. hodiny. Najviacej pozornosti (vyše hodiny diskusie) venovali návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec. Po

Čitať viac
Októbrové zasadnutie Báčskopetrovského lokálneho parlamentu

Októbrové zasadnutie Báčskopetrovského lokálneho parlamentu

🕔1. nov 2018

Na včerajšej schôdzi výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pozornosť venovali viacerým otázkam. Najviacej času vyhradili na rokovanie o návrhu Štatútu Obce B. Petrovec. K tomuto bodu bol podanný aj návrh na doplnok výborníka Gavru Govorčina, ktorý bol hlasovaním schválený. Iniciatívny návrh štatútu

Čitať viac
Z 20. zasadnutia Zhromaždenia obce Petrovec

Z 20. zasadnutia Zhromaždenia obce Petrovec

🕔20. júla 2018

Sedem bodov rokovacieho programu výborníci dnes predpoludním spracovali za necelé dve hodiny. Ako sa aj dalo očakávať najviacej pozornosti venovali prvej oprave rozpočtu na rok 2018. Posúdeniu návrhu a vyneseniu Uznesenia o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce B. Petrovec sa výborníci venovali

Čitať viac
Z obecného zhromaždenia v Petrovci: komasácia, komunálie, samozdanenie

Z obecného zhromaždenia v Petrovci: komasácia, komunálie, samozdanenie

🕔13. júna 2018

Hoci do náplne 19. schôdze báčskopetrovského lokálneho parlamentu včera bol zaradený aj bod vzťahujúci sa na realizáciu rozpočtu a konsolidovanú účtovú závierku rozpočtu, predsa mu výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec venovali menšiu pozornosť, ako trom závažným otázkam: komasácii, komunálnym podnikom obce a vracaniu

Čitať viac
Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

🕔20. mar 2018

Výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec včera na prvom tohtoročnom a 18. v poradí zasadnutí rozoberali až 38 bodov. Najviacej pozornosti venovali predaju nehnuteľností z verejného vlastníctva obce (byty a stavebné pozemky) a tiež možnostiam iniciátivy zmien názvov ulíc a námestí

Čitať viac
ZO Báčsky Petrovec: Anna Séčová-Pintírová nová riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov

ZO Báčsky Petrovec: Anna Séčová-Pintírová nová riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov

🕔30. nov 2017

Možno symbolicky, práve včera 29. novembra v Petrovci zasadal lokálny parlament. Z radu bodov, ktoré analyzovali, výborníci osobitnú pozornosť venovali zmenám štatútu Verejného komunálneho podniku Progres, B. Petrovec, ako aj správam o uskutočnených voľbách v Báčskom Petrovci a v Maglići.

Čitať viac
Zhromaždenie obce B. Petrovec: Zvolili troch riaditeľov

Zhromaždenie obce B. Petrovec: Zvolili troch riaditeľov

🕔22. sep 2017

Na nasledovné štvorročné obdobie Báčskopetrovská obec dostala riaditeľov: Sociálneho strediska obce B. Petrovec – Biljanu Drakulićovú, VKP Komunalac Maglić – Duška Ilića a VKP Progres Petrovec –  Ljubomira Kabića. Všetci trajasa už jeden rok osvedčili na miestach úradujúcich riaditeľov týchto podnikov,

Čitať viac
Zasadalo ZO Petrovec: O komasácii a zmene vedenia knižnice v Petrovci

Zasadalo ZO Petrovec: O komasácii a zmene vedenia knižnice v Petrovci

🕔21. júla 2017

Hoci sa zdalo, že 14. zasadnutie Zhromaždenia obce potrvá dobrú časť včerajšieho dňa, predsa sa tak nestalo. Za tri hodiny výborníci spracovali 23 body rokovacieho programu. Mnoho bodov bolo schválené bez diskusie a diskutovalo sa hlavne iba súvise s bodmi

Čitať viac
Voľby v Hložanoch budú – nebudú

Voľby v Hložanoch budú – nebudú

🕔31. jan 2017

Včera večer zasadalo Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec po desiatykrát v aktuálnom zložení. Ide o prvé zasadnutie petrovského lokálneho parlamentu po tom, čo sa pre nedostatok kvóra neuskutočnilo zasadnutie zvolané v súrnom postupe na stredu 18. januára 2017. Keďže navrhnutý rokovací poriadok neobsahoval bod týkajúci

Čitať viac