Teta sveta, Pelé a Nole v európskom meste kultúry

4.júl 2013
Mama Zuzana Chalupová a jej Katka – školáci týmto divadielkom predstavili svoju osadu insity v Košiciach – európskom hlavnom meste kultúry

Mama Zuzana Chalupová a jej Katka – školáci týmto divadielkom predstavili svoju osadu insity v Košiciach – európskom hlavnom meste kultúry

Pätnásťčlenná výprava šiestakov zo Základnej školy Mladých pokolení od 10. do 12. júna pobudla v Sarvaši, Košiciach a Békešskej Čabe. V mikrobusovej expedícii z osady insity boli žiaci, členovia kolektívu školy a Pavel Babka, riaditeľ Galérie Babka.

V prvý deň v Sarvaši a v tretí deň zájazdu v Békešskej Čabe sa na ich divadielko venované hlavnej značke mesta – insitnému umeniu a spomienke na Zuzanu Chalupovú pozrelo po asi tristo žiakov oboch slovenských škôl v Maďarsku. Irena Hlebecová, riaditeľka ZŠ Mladých pokolení, sa kratším prejavom v maďarskom jazyku prihovorila i žiakom, ktorí ešte dobre neovládajú slovenský jazyk. Trieda profesorky Anny Hrkovej do tanečnej choreografie o najznámejšej Kovačičanke pridala ešte návštevu ateliéru Zuzany Chalupovej najslávnejšieho futbalistu, Brazílčana Pelého, ako aj záujem svetovej tenisovej jednotky Novaka Ðokovića o slovenské národopisné motívy na maľovaných šamlíkoch.

Vystúpenia Kovačičanov sledoval veľký počet detí a pedagógov zo slovenských základných škôl v Sarvaši a Békešskej Čabe

Vystúpenia Kovačičanov sledoval veľký počet detí a pedagógov zo slovenských základných škôl v Sarvaši a Békešskej Čabe

V Sarvaši Kovačičanov privítala riaditeľka Zuzana Medveďová, ktorá je na tom poste od roku 1986, a v Békešskej Čabe hostí z Vojvodiny pozdravila zástupkyňa riaditeľky Edity Pečeňovej. K spolupráci medzi kovačickou školou  a slovenskými školami v zahraničí prišlo spontánne, keďže už roky osvetové pracovníčky spolu chodia na rôzne semináre v Rumunsku, Srbsku alebo na Slovensku. Žiakov z Maďarska oduševnilo, že Kovačičania ovládajú slovenský jazyk od detstva, kým na Banátčanov zapôsobil systém školstva, kde sú všetky školské ustanovizne, od predškolskej po gymnázium, na jednom mieste.

V rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 v Centrálnej knižnici 11. júna bola vernisáž malieb Panónska miniatúra z kolekcie Galérie Babka. V budove na Hviezdoslavovej ulici vystupovali počas slávnostného otvorenia výstavy olejomalieb aj kovačickí školáci. Na vernisáži bol aj insitný maliar Pavel Hajko. Výstavu sprevádza vkusný farebný katalóg, na ktorom sa okrem obrazárne a školy podieľali aj Európske hlavné mesto kultúry Košice, Veľvyslanectvo Republiky Srbska a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Aký je prínos kovačických maliarov do dejín svetového insitného umenia: sklad farieb z výšiviek prenášali na maliarske plátno,“ píše v pozvánke na výstavu P. Babka. Na pozvánke sú reprodukcie malieb P. Hajku, Z. Chalupovej, snímka mamy Zuzany a záber zo spomínaného školského divadielka o tejto najznámejšej Slovenke.

Na trojdňovom zájazde Kovačicu a ZŠ Mladých pokolení úspešne reprezentovali žiaci: Dušana Babincová (flauta), Andrea Babková (husle), Denis Dudáš (syntetizátor), Darina Čechová (ako Zuzana Chalupová), Marek Žolnaj (ako Pelé), Andrej Tomáš (ako Novak Ðoković), Viktor Hriešik (ako tlmočník), Ivan Cicka (ako rozprávač), Ivona Bírešová, Martina Svetlíková, Natália Murtínová, Stefany Horešová, Lely Hudecová, Magdaléna Šišková a Igor Patak.

Kovačičanky v spoločnosti riaditeľky sarvašskej školy Zuzany Medveďovej (druhá sprava)

Kovačičanky v spoločnosti riaditeľky sarvašskej školy Zuzany Medveďovej (druhá sprava)

Ján Špringeľ

Foto: archív autora (1) a ZŠ Mladých pokolení

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs