Udelili štipendiá prvákom študentom slovakistiky v Novom Sade

31.okt 2017

Udelili štipendiá prvákom študentom slovakistiky v Novom Sade

Ján Varšo sa prihovoril študentom a prítomným

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade včera udelili štipendiá študentom prvého ročníka.

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky, privítala hostí: Jána Varšu, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igora Furdíka, generálneho konzula v Békešskej Čabe, v Maďrsku, Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM a prodekána Filozofickej fakulty pre vedu a medzinárodnú spoluprácu Zorana Paunovića.

Študenti (zľava): Aleksandra Čmelíková, Alena Kolárová, Anna Demrovská, Miroslava Ožvátová a Ján Andrášik

Štipendiá vo výške 7-tisíc dinárov mesačne budú dostavať budú dostavať títo študenti: Aleksandra Čmelíková zo Slankamenských Vinohradov, Alena Kolárová z Lugu, Miroslava Ožvátová z Kysáča, Anna Demrovská a Ján Andrášik z Báčskeho Petrovca.

Cieľom tejto finančnej pomoci je podporiť a motivovať študentov slovakistiky. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny napísala projekt a prostriedky na štipendiá na prvé 3 mesiace, teda na október, november a december, vyčlení Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na budúci rok prostriedky sčasti zabezpečí aj NRSNM. Teda, v budúcnosti obe strany sa budú snažiť striedať na tri mesiace.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs