V Kulpíne prezentovali najnovšiu knihu O. Miháľa

2.apr 2019

V Kulpíne prezentovali najnovšiu knihu O. Miháľa

Knižný večierok venovaný prezentácii knihy Ondreja Miháľa Od jari do jari v silbašskom chotári usporiadali včera v Kulpíne.

Podujatie zorganizovali MOMS Kulpín, Spolok kulpínskych žien, Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo so sídlom v Kulpíne, Poľnohospodárske múzeum a Kanadský slovenský inštitút. Večierok bol v slávnostnom salóne vedľajšej budovy Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne za bohatej návštevnosti.

Literárne posedenie začalo prednesom literárnych textov príbehu, námet ktorého vedúca večierka Katarína Pucovská čerpala z knihy Ondreja Miháľa Silbaš dedina snov budúci rok ideme domov v podaní súrodencov Iris a Zorana Mitićovcov, žiakov základnej školy v Kulpíne. V mene organizátorov večierka početných návštevníkov privítali: Katarína Zorňanová, predsedníčka Spolku kulpínskych žien, Pavel Gaža, predseda MOMS Kulpín, a prof. Dr. Ján Kišgeci, predseda Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne. Knižný večierok viedla Viera Dorčová-Babiaková.

Doteraz v Kulpíne boli prezentované dve knihy Ondreja Miháľa z Kanady: Silbaš dedina snov budúci rok ideme domov a Pesničky pod oblokom v Silbaši. Niekoľko pesničiek z tejto knihy, ktoré sú zaradené aj do najnovšej publikácie na večierku sólo zaspievala profesorka hudobnej kultúry základnej školy v Kulpíne a gymnázia v Petrovci Olivera Popadićová.

Do tretice všetko dobré

Tretia kniha o Silbaši Od jari do jari v silbašskom chotári je zameraná na bohaté kultúrne tradície v Silbaši, o ktorých autor v predošlých dvoch knihách nepísal. Viacej o obsahu najnovšej knihy hovorila Katarína Pucovská. Ako pripomenula toto je posledná Miháľova kniha o Silbaši, lebo spolubesedníci, ktorí si pamätali na zašlé časy sa pominuli alebo ich už pamäť neslúži, aby sa mohol nazbierať ďalší knižný materiál.

Všetky tri knihy autor venoval svojim rodičom. Popri odbornom zdokumentovaní hmotných a duchovných hodnôt Ondrej Miháľ vzdal hold všetkým, čo sa podieľali na tvorbe kníh, no predovšetkým svojim rodičom, ktorí ho viedli k láske k svojmu rodisku a svojmu rodu. V tejto knihe ako aj v predošlých dvoch autor použil množstvo autentického fotografického materiálu, ktoré vizuálne výrazne podporujú písané informácie.

Úvodník ku knihe napísal prof. Dr. Martin Meša, etnomuzikológ zo Slovenska. Podľa jeho slov čitateľ dostáva do rúk zaujímavú knihu o domoch, stavbách, chrámoch a uliciach Silbaša a jeho chotára, premenách, spôsoboch práce, hospodárenia, rodinného a kalendárneho zvykoslovia, detských hier, architektúry a bývania, ale i foriem organizovania kultúry v 20. storočí. Na všetko to sa Ondrej Miháľ pozerá s 50-ročným odstupom, po rokoch, ktoré strávil v Kanade.

Autor Ondrej Miháľ sa záverom večierka prihovoril prítomným. Potvrdil, že trom knihám o Silbaši venoval mnoho času, lebo je Silbaš jeho srdcovkou.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs