V Novom Sade protest Stop rozbíjaniu Srbska

12.apr 2013

Foto: rtv

V Novom Sade sa dnes so začiatkom o 17.00 pred budovou vlády AP Vojvodiny uskutoční protest. Dôvodom protestu je návrh deklarácie o zachovaní ústavných a zákonných práv, ktorý vyvolal búrlivé reakcie.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs