V PADINE: Jej výsosť tekvica – potravina a liek

11.nov 2019

V PADINE: Jej výsosť tekvica – potravina a liek

             Podujatie Jej výsosť tekvica – potravina a liek zhromaždilo včera v Padine veľký počet milovníkov tohto druhu zábavno-spoločenskej akcie ako z domáceho prostredia a jeho okolia, tak zvábilo i hostky- predstaviteľky slovenských spolkov žien z Banátu, Báčky a Sriemu.

Po oficiálnom programe, v ktorom odznel príležitostný príhovor Elenky Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine a výstup hostiteliek, členiek speváckej skupiny ŽS Padina, členov DFS Holubička, mladej sólistky Ivany Megovej a poetky Anastásie Ondríkovej, nasledovala odborná prednáška Radmily Herakovićovej, poradkyni výskumno- rozvojového strediska Inštitúta Tamiš v Pančeve na tému: Spôsoby výroby rastlín.  

Padinské spolkárky aj na tomto tradičnom v poradí 11. podujatí, ktoré sa uskutočnilo v padinskej sieni Hole, zorganizovali súťaž o najchutnejší zákusok z jedlej tekvice, ktorej sa zúčastnilo spolu 29 autoriek z domáceho prostredia ako i spolkárky z týchto prostredí: Kovačice, Crepaje, Debeľače, Uzdina, Hajdušice, Jánošíka, Aradáča, Vojlovice, Starej Pazovy, Dobanoviec, Pivnice, Kysáča a Hložian. Degustáciu a oceňovanie vyhotovených pochúťok z tejto najstaršej kultúrnej rastliny mala na starosti päťčlenná posudzovacia komisia: Daniela Kováčová- Kutáleková (predsedníčka), Mária Povolná, Miluška Grňová, Mária Petráková a Jasmina Činčuráková-Galambošová. Oni rozhodli, že najchutnejší zákusok vyhotovilo Združenie žien Jánošíčanka, kým ich chuťové bunky potešila aj tekvicová špecialita vyhotovená podľa vkusu Spolku žien z Pivnice. Pohár pre 3. miesto sa dostal do rúk Crepajčankom.

Súčasťou akcie, ktorú finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvoObec Kovačica, bola výstava obrazov z fondu Združenia invalídov práce obce Kovačica, medovníkové výtvory autorky Daniely Kováčovej Kutálekovej, exponáty zo Slovenského etno-múzea majiteľov Pavla a Dušanky Petrášovcov a rôzne ručné práce žien z okolia.

Okrem hudby, o ktorú sa postaral padinský muzikant Vladimír Hudec, účastníci sa potešili aj tradičnej tekvicovej polievky a darčekom z bohatej tomboly, na ktorú prispeli početní domáci podporovatelia Spolku žien v Padine.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs