V PADINE: Zraz dychových orchestrov Vojvodiny a mesta Belehrad

17.jún 2019

V PADINE: Zraz dychových orchestrov Vojvodiny a mesta Belehrad

Dychový orchester Danijela Kostića z Nového Sadu sa včera v Padine stal víťazom 10. semifinálovej súťaže dychových orchestrov Vojvodiny a mesta Belehrad.

Organizátor Turistická organizácia obce Kovačica a generálny podporovateľ akcie Obec Kovačica sa aj tohto roku postarali, aby podujatie, z ktorého najlepší dychový orchester postúpil na 59. finálovú súťaž v Guči (8.-11. augusta), bolo úspešné. Tohto roku sa v Padine zhromaždilo päť dychových orchestrov, kde okrem už spomenutého výťazného orchestra z Nového Sadu, hrou na dychových nástrojoch súťažili aj dychové orchestre: Danijela Jokanovića zo Šídu, Damira Ametovića z Rumi, Vojvodinskí trúbkari z Vršca a Denisa Krstića zo Somboru. Po slávnostnom defilé účastníkov centrom Padiny a po vypočutí spoločnej hymny podujatia Sa Ovčara i Kablara…, semifinálové súperenie dychových orchestrov v Športovom stredisku Dolina sa oficiálne začalo úvodnými pozdravnými slovami Dragany Latovljevovej, úradujúcej riaditeľky Turistickej organizácie obce Kovačica a slávnostným otváracím príhovorom Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia obce Kovačica.  

Komisia…

Všetky súťažné orchestre sledovala a hodnotila posudzovacia porota, ktorá pracovala v zložení: Branislav Gagić, profesor dychových nástrojov (predseda) a členovia Petar Torbica, trombonista a Kamelija Ćirićová, etnomuzikologyčka. Vo svojom prejave prof. Gagić pototkol, že všetky súťažné tími do budúca musia dbať na pravidlá, kde je aj časová dĺžka výstupu  jedna zo základných podmienok aby orchester postúpil ďalej. Okrem toho, poznámkoval i na výber skladieb v tom ohľade, že niektoré orchestre prihlásili jeden výber piesní a vystúpili s celkom iným repertoárom.

Po prvýkrát bol na tomto podujatí odmenený najlepší trúbkár. Darček v podobe trúbky, hudobného nástroja, sa dostal do rúk Nemanjovi Ametićovi z Rumi.

 

Tanec, spev a dážď…

 

 

 

V záverečnej časti podujatia, ktorého priateľom je aj  Stredisko pre kultúru obce Lučani, návštevníci a účastníci strávili zvyšok upršaného večera s Dychovým orchestrom Gvozdena Rosića, niekoľkokrát odmeneným orchestrom v Guči ako i so speváčkou Jelenou Kostovovou, hviezdou Granda.

K akcii ruky tentokrát priložila aj padinská ZŠ, D.K. Michala Babinku a ŠS Dolina. Podujatie moderovala novinárka Anna Sucháneková.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs