V Pivnici zvíťazil Vlastimír Povolný

26.nov 2018

V Pivnici zvíťazil Vlastimír Povolný

Včera večer v kinosále v Pivnici odznel záverečný koncert 53. Stretnutia v pivnickom poli. Diváci si ešte raz vypočuli všetkých 16 účastníkov tohtoročného festivalu. Ôsmi z nich sa potešili aj cenám odborných porôt a obecenstva.

Víťaz festivalu Vlastimír Povolný

Víťazom sa stal Vlastimír Povolný z Padiny. Odborná porota, ktorá hodnotila prednes a autentickosť interpretovaných piesní, druhú cenu sa rozhodla udeliť Silvii Ferkovej z Hložian. Dve 3. ceny si vyspievali tentoraz Zlatko Klinovský zo Selenče a Andrea Šimová z Kulpína. Ceny za autentickosť piesne sa dostali do rúk Gabriely Feketyovej z Kovačice a Benjamina Cabuku z Pivnice. Pripomeňme, že členmi odbornej poroty boli tohto roku Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela.

Aj na tomto festivalovom ročníku odborná porota využila možnosť udeliť špeciálnu cenu. Za prínos tomuto festivalu a úspešnú propagáciu slovenskej ľudovej piesne určili ju pre Annu Berédiovú zo Selenče.

Speváčky odmenené za najautentickejší kroj Andrea Šimová a Anna Berédiová s odborníkom Patrikom Ragom

Ľudový odev spevákov tentoraz hodnotil etnológ Patrik Rago. Vo svojej správe, ktorú na záverečnom koncerte prečítal, pochválil úsilie spevákov a tých, čo im v primeranom obliekaní pomohli. Ceny za najautentickejší kroj rozhodol udeliť Anne Berédiovej zo Selenče a Andrei Šimovej z Kulpína. Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre predstaviteľov  Pivnice Benjamina Cabuku a Milinu Milcovú. Ceny pre najúspešnejších spevákov zabezpečili NRSNM a SKUS Pivnica. Na javisku ich laureátom udeľovali Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Pavel Bolehradský, podpredseda SKUS Pivnica.

Spevákov sprevádzal 11-členný ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Všetky festivalové koncerty moderovala Aneta Lomenová.

Pripomeňme, že aj Stretnutie v pivnickom poli patrí do skupiny sedem podujatí s osobitným významom pre Slovákov vo Vojvodine. Aj tento ročník spolu zorganizovali: NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a ÚKVS.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs