V RÁMCI OFICIÁLNEJ NÁVŠTEVY

6.aug 2013

32Igorarchive

V RÁMCI OFICIÁLNEJ NÁVŠTEVY počas Slovenských národných slávností v Petrovci RNDr. Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Ing. Magdaléna Janíková, vedúca odboru dotácií a ekonomiky (ODEK) tohto úradu, pobudli v nedeľu 4. augusta v Starej Pazove. Stredobodom pozornosti bola realizácia projektov, ktoré ÚSŽZ pravidelne finančne podporuje. V SKUS hrdinu Janka Čmelíka a slovenskom evanjelickom zbore, v ktorom pôsobí aj Ústredný archív SEAVC, vzácni hostia sa oboznámili  s dynamikou prác a aktivít, ktorých je z roka na rok čoraz viac. Zároveň si pozreli aktuálnu výstavu Spomienky na seniora Vladimíra Vereša (1911 – 1973). Plány do budúcnosti bližšie ozrejmili Mgr. Igor Feldy, miestny farár, a Ján Havran, dozorca cirkevného zboru v Starej Pazove, ktorí prízvukovali, že sa čoskoro začne rekonštrukcia kostola a novej fary, čo znamená, že stará hurbanovská fara bude uvoľnená pre Ústredný archív SEAVC.

kv

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs