V ústrety PDvK 2019 v Kulpíne: Tretí Slovenský výtvarný tábor

22.júl 2019

V ústrety PDvK 2019 v Kulpíne: Tretí Slovenský výtvarný tábor

V ústrety Predslávnoťovým dňom v Kulpíne a trojitým oslavám tejto dediny (ktoré budú tvrvať od 25. do 28. júla) v sobotu v inšpirujúcej prírode parku za budovou veľkého kaštieľa usporiadali 3. Slovenský výtvarný tábor. Organizáciu akcie mali na starosti MOMS Kulpín a Výtvarná skupina KEBY…

Umelcov ochotníkov v Kulpíne privítal predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža a predseda kulpínskych výtvarníkov združených v skupine KEBY… jej predseda Vladimír Grňa. Tábora sa zúčastnili nielen domáci výtvarníci, ale aj ich hostia z Báčskeho Petrovca, Hložian, Báčskej Palanky, Kysáča a Selenče a bolo ich úhrnne 26. Keď ide o domácich z Kulpína pripojila sa im, tak ako aj minulý rok, mládež z kulpínskeho združenia Objatie (Zagrljaj) a tiež aj dospelí členovia združenia.

Počas tábora vzniklo  vyše 30 výtvarných diel vypracovaných rôznymi technikami a na rôzne motívy. Všetky práce výtvarníci venovali hostiteľom-organizátorom. V sobotu 27. júla počas PDvK budú všetky zaradené do výstavy v miestnostiach veľkého kaštieľa, ktorú otvoria o 18. hodine.

Teplé slnečné počasie podujatiu žičilo a celodenná práca sa darila. Zároveň stretnutie v Kulpíne bolo príležitosťou na kamarátenie výtvarných ochotníkov z rôznych prostredí a výmenu skúseností. Z roka na rok sa počet účinkujúcich zväčšuje, čo je pekným príkladom rozrastania sa jedinečného výtvarného podujatia v Kulpíne.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs