V znamení dianí na mestskej politickej scéne

3.okt 2013

Pred zasadnutím Zhromaždenia mesta Nový Sad v piatok 27. septembra dve politické strany zorganizovali dve performancie. Treća Srbija pokračovala s akciou Špinavé prádlo, a potom mládež Srbskej pokrokovej strany (SNS) v žalárnom oblečení s maskami Borislava Novakovića a Bojana Pajtića mali performanciu Všetci my sme Boro.

V rovnakom duchu pokračovalo aj samotné zasadnutie, počas ktorého výborníci DS vyložili heslá „Ponosan sam što sam meta!”; „Bora u zatvoru, a Mirović ministar?! Gde je tu pravda?”; „Vašu nesposobnost ne možete pokriti političkim hapšenjima!” Diskusia sa tiež niesla v znamení aktuálnych dianí na mestskej politickej scéne a nedávnych zatknutí popredných mestských politikov a podnikateľov. Z tých dôvodov predseda ZM Nový Sad prof. Dr. Siniša Sević dva razy prerušil zasadnutie a pozval na rozhovor šéfov výborníckych skupín. Bolo to trápne počúvať, ak máme na zreteli, že komunálne a iné veci dôležité pre Novosadčanov zostali v tieni straníckych hádok. Výborníci opozície k tomu kritizovali neprítomnosť primátora mesta Miloša Vučevića na zasadnutí, na čo im šéf výborníckej skupiny SNS Aleksandar Milovančev povedal, že je primátor na trojdňovej návšteve Kosova a Metóchie, kam s delegáciou odniesol humanitárnu pomoc.

Akcia Špinavé prádlo pred začiatkom zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad

Akcia Špinavé prádlo pred začiatkom zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad

Pôvodne bolo naplánovaných 30 bodov rokovacieho programu a pred začiatkom prvého jesenného zasadnutia Zhromaždenia mesta Nový Sad pribudlo ďalších 18, nuž schôdza potrvala do 23.00 h. Na úvod predseda Sević informoval, že výborníčka DS Slađana Križanićová vystúpila z tejto strany a ďalej vystupuje samostatne. V pokračovaní výborníci medziiným rozhodli, že od 1. januára 2014 úhradu za ochranu a zveľadenie životného prostredia (ekologický dinár) občania budú platiť Mestskej daňovej správe, a nie ako teraz prostredníctvom VKP Informatika. Cena zostane rovnaká: pre občanov 1 din./m2 bytového priestoru a pre majiteľov, čiže používateľov podnikateľských priestorov 3 din./m2. O pláne podrobnej regulácie regionálnej depónie v Novom Sade sa viedla dlhšia rozprava. Opoziční výborníci (SRS, DS a LSV) totiž mienia, že depónia ohrozí kvalitu života občanov, najmä na Klise a v okolitých sídliskách, a dožadovali sa, aby sa rozhodnutie o tejto záležitosti odročilo. Avšak vládnuca väčšina zastáva názor, že je spomenutý plán prvým krokom k rozvoju doterajšej skládky, ktorá by mala prerásť na modernú depóniu, z ktorej mesto bude mať osoh.

Pri rozprave o vlaňajšej práci Strediska pre sociálnu prácu sa diskusia zostrila a v takom ovzduší sa rokovalo i o realizácii rozpočtu Mesta Nový Sad v prvých šiestich mesiacoch tohto roku. Príjmy mestskej pokladnice v prvom polroku dosiahli 9,2 miliardy dinárov, čo je 84,3 % z plánovaného. Výdavky boli čosi viac ako 5 miliárd dinárov, čiže 46,5 % z plánovaného. Po schválení správy o realizácii rozpočtu sa hovorilo o realizácii programov investičných aktivít verejných komunálnych podnikov. Opoziční výborníci kritizovali vládnucu väčšinu, že minuli málo peňazí vzhľadom na sumu, akú mali k dispozícii.

Výborníci Zhromaždenia mesta schválili zmeny v programoch podnikania verejných komunálnych podnikov, ako i tarifný systém na výpočet strovenej tepelnej energie diaľkovým systémom.

Z radu kádrových zmien treba spomenúť, že sa novým predsedom Rady pre verejný poriadok, pokoj a bezpečnosť stal Aleksandar Đurđev. Doterajšiu úradujúcu riaditeľku Vesnu Jovičićovú vymenovali za riaditeľku Múzea mesta. Úradujúcim riaditeľom Historického archívu mesta sa stal Petar Đurđev a riaditeľom Novosadského divadla Valentin Vencel.

E. ŠrankováPerformancia mládežníkov SNS 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs