Večierok s Ondrejom Miháľom v Hložanoch

23.júl 2018

Večierok s Ondrejom Miháľom v Hložanoch

Ondrej Miháľ stručne predstavil svoje publikácie

Rýchle, ako prasknutie bičom sa dnes mihol večierok s Ondrejom Miháľom v hložianskej kaviarni Pod lipami. Zo 30 členiek Spolku žien Slovenka si zavolalo tohto kanadského Slováka, silbašského rodáka, aby im hovoril k téme Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine. Čo je inak aj názov jeho vzácnej knihy, ktorú vydal pred desiatimi rokmi.

Hosť spoza veľkej mláky nadšene rozprával o tom, ako sa zrodila jeho láska k fotografovaniu a najmä o tom, ako ho zaujali staré domy, ich krása, odsúdená na zánik.

Svoju publikáciu o starých domoch s úchvatnými fotografiami vydal s cieľom vzbudiť záujem u ľudí o záchranu týchto domov. Niektoré, žiaľ, už neexistujú, pokým si ojedinelé predsa len získali ľudskú priazeň a opater. Z ojedinelých sú dnes etno domy a z podaktorých funkčné bydlá.

Piesňami program spestrila Marína Zahorcová

Ako povedal, Ondrej Miháľ nasnímal asi 10 000 záberov starých domov v približne 30 vojvodinských prostrediach, v ktorých žijú (aj) Slováci. Vlastní približne 20 000 vyskanovaných starých fotografií zo slovenských dedín na Dolnej zemi. Vydal niekoľko kníh a práve chystá ďalšiu. Bude obsahovať slovenské piesne, ktoré získal od najstarších Silbašaniek.

Po výklade hosťa z Kanady nasledovala čulá diskusia. Hložianske ženy mu navrhli aby prišiel do ich dediny vyfotografovať staré domy, respektíve zaujímavé detaily.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs