Veľtrh zamestnávania v Kovačici

9.apr 2016

Veľtrh zamestnávania v Kovačici

V Kovačickej obci je zaregistrovaných zhruba tri a pol tisíc nezamestnaných. Šancu na zamestnanie niektorí videli v dnešnom veľtrhu zamestnávania, na ktorom 30 zamestnávateľov ponúklo vyše 120 pracovných miest.

Veľtrh zamestnávania slávnostne otvoril Vanja Udovičić, minister pre mládež a šport RS (na snímke prvý zľava)

Veľtrh zamestnávania otvoril Vanja Udovičić, minister pre mládež a šport RS (na snímke prvý zľava)

„S ohľadom na skutočnosť a na údaj, že je tu okolo 3 500 nezamestnaných, myslím si, že tento veľtrh je veľmi významný“-povedal Vanja Udovičić, minister pre mládež a šport, ktorý dnes otvoril veľtrh zamestnávania v Kovačici.

Udovičić podčiarkol, že toto je len jedna z početných akcií na tému zamestnávania. Apeloval na všetky podniky, aby pri zamestnávaní brali do ohľadu mladých, ambicióznych a talentovaných ľudí, ktorým treba dať šancu na učenie a rozvoj, ako i motiváciu, aby zostali a pracovali v Kovačici.

Okrem ministra Udovičića prítomným sa prihovrili aj predseda obce Ján Husárik, jeho poradca Milan Garašević, Đorđe Lukač, riaditeľ Filiálky Nacionálnej služby pre zamestnávanie v Pančeve a jeho zástupca Dragan Simić.

Veľtrh zamestnávania, ktorý bol v sieni Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici, sa uskutočnil pod patronátom Obce Kovačica v spolupráci s Nacionálnou službou pre zamestnávanie.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs