Viditeľný úpadok mediálnych obsahov

9.mar 2016

Viditeľný úpadok mediálnych obsahov

 

Potrebné je poukazovať na zneužívanie médií, násilie v médiách a znepokojujúce obsahy verejných prejavov – odznelo dnes na zasadnutí Výboru pre informovanie Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Predseda výboru Dušan Jakovljev

Predseda výboru Dušan Jakovljev

Na zasadnutie pozvali aj predstaviteľov novinárskych združení a redaktorov tlačených a elektronických médií a spolu schválili závery, ktorými ako povedal predseda výboru Dušan Jakovljev, sa pokúsia vylepšiť túto situáciu. Ako povedal, v mori negatívnych dianí na mediálnej scéne predsa verí, že vo väčšine redakcií sú predsa zodpovední novinári a redaktori, o čom, podľa neho, svedčí aj vyhlásenie Asociácie slovenských novinárov.

Prítomní prediskutovali aj rozhodnutie Národného zhromaždenia, ktorým do Rady Regulačného telesa pre elektronické médiá (REM) neschválilo návrhy kandidátov na členov tohto telesa, ktoré navrhlo  pokrajinské Zhromaždenie, čiže Výbor pre informovanie – Sinišu Isakova a Vladimira Barovića, ako ani predstaviteľa mimovládnej organizácie. Pripomíname, že na zasadnutí za člena Rady REM zvolili Aleksandru Jankovićovú, ktorú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny označilo za známu extrémistickú političku.

Spoločne proti úpadku médií – odznelo na zasadnutí

Spoločne proti úpadku médií – odznelo na zasadnutí

Jakovljev hovorí, že podnikali podľa návodu, ktorý dostali z Národného zhromaždenia. „Pokúsili sme sa skontaktovať sa s zhromaždením a žiadali sme si písomnú odpoveď o tom čo sa stalo a čo podnikať ďalej. Žiadnu písomnú odpoveď sme nedostali, okrem  ústnych, ktoré by som zaradil medzi zlé obsahy verejného prejavu a nechcel by som ich opakovať.“

Známe je, že je parlament už rozpustený a ako sa táto situácia bude rozvíjať zatiaľ nie je známe. Na zasadnutí odznel návrh, aby pokrajinské Zhromaždenie, ako oprávnený navrhovateľ zmien zákonov, navrhlo zmeny Zákona o elektronických médiách, ktorými by sa predvídali aj takéto prípady.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs