Vo vydavateľstve podštandardné podmienky

2.feb 2018

Vo vydavateľstve podštandardné podmienky

Dnes v zasadacej sieni NRSNM zasadala Vydavateľská rada Slovenského vydavateľského centra a NVU Hlas ľudu. V tesnom kvóre schválili realizáciu vydavateľského plánu za rok 2017 a plán na rok 2018.

Plány sú, uvidíme do akej miery sa realizujú

Zasadnutie viedol predseda Vydavateľskej rady prof. Dr. Adam Svetlík. Konštatované bolo, že z Hlasu ľudu neboli doručené materiály ohľadom vydavateľských počinov. Na základe minuloročného plánu prítomní evidovali z troch titulov vydaný jeden, ale nevedno, či sa niečo plánuje vydať tohto roku. Preto sa hovorilo a diskutovalo iba o vydaných a potenciálnych tituloch zo Slovenského vydavateľského centra.

Vladimír Valentík, riaditeľ SVC, uznal, že pri súvahe na nedávnej prvej akcii z cyklu Zima s knihou v Hložanoch, aj sám bol prekvapený, koľko kníh v SVC vlani vydali. Je to vraj ako v tých najlepších rokoch. Ale stalo sa to iba vďaka dobrému ratingu tohto vydavateľstva a vďaka dobrým vzťahom s inými vydavateľstvami, lebo väčšina tých nových kníh sú výsledkom koprodukcie.

„Konštatovať treba,“ povedal V. Valentík, „že v roku 2017 SVC malo z pokrajiny z 18 navrhnutých titulov finančne podporenú len jednu knihu, a z grantov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí tiež len jednu knihu. Náhodou je to tá istá kniha. To je to, čo SVC dostalo na vydávanie kníh v minulom roku.“ Na sklonku uplynulého roku sa ÚSŽZ rozhodol podporiť niekoľko z tých titulov, ktoré pôvodne nepodporil, a tak sa k čitateľom aj v týchto dňoch dostávajú nové knihy. Pri evidovaní vydaného a plánovaného aj tentoraz členovia Vydavateľskej rady, čo je logické, posunuli niektoré nerealizované projekty do plánu na tento rok. Ak sa niečo na dobré obráti, a v niektorých prípadoch i vďaka finančnej pomoci samotných autorov, mali by pribudnúť nové knihy v edíciách Živý prúd, Korene, Včielka, Bratislava, Mosty, Doktorské dizertácie, Akordeón a niekoľko titulov mimo edícií. Spolu až okolo 20.

Smutné je to, ale aj členovia Vydavateľskej rady uznali, že podmienky na vydávanie kníh v rečiach tradičných národnostných menšín vo Vojvodine sú podštandardné. Vydanie novej knihy vraj pomaly považujeme za náhodu, či šťastnú zhodu okolností. Ako to bolo napríklad na jar minulého roku, keď vďaka mimoriadnemu grantu pokrajinského sekretariátu pre kultúru a s podporou NRSNM odrazu vyšli štyri knihy z vydavateľského plánu SVC.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs