Všetko a niečo

5.dec 2014

Všetko a niečo

49lyziarJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: JURE KOŠIR, SLOVINSKÝ LYŽIAR

– Keďže ste nositeľom mnohých medailí v alpských lyžiarskych disciplínach, môžete zhodnotiť, čo vám šport dal a o čo vás obral?

– Šport mi prakticky poskytol všetko. Bol som profesionálom vo svetovom pohári pätnásť rokov, až do tridsiateho štvrtého roku života. Za ten čas som zažil a nazbieral veľa skúseností, zdolal veľa ciest, pobudol vo všetkých končinách sveta. Samozrejme, do istej miery mi zabezpečil aj živobytie, existenciu. Neuvažujem veľmi nad tým, o čo ma obral. Do tohto konta môžem zaradiť kus zdravia, keďže som mal zopár úrazov. Alebo sú tu aj niektoré momenty v časoch mladosti, kde som jednoducho nebol prítomný: napríklad oslavy maturity, niektoré sviatky alebo aj vychádzky s rovesníkmi. Na tie jednoducho nebolo času, lebo so špičkovým športom akosi nešli spolu.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs