Východiskový príklad

15.júl 2015

Východiskový príklad

Z pondelkovej tlačovky v budove pokrajinskej vlády

Z pondelkovej tlačovky v budove pokrajinskej vlády

NOVÝ POKRAJINSKÝ SÚBEH NA KÚPU DEDINSKÝCH DOMOV

V čase stálej hospodárskej, bytovej a inej neistoty − pekná správa. V pondelok 13. júla je totiž zverejnený ďalší Súbeh na pridelenie nenávratných prostriedkov na kúpu dedinských domov manželským párom a mimomanželským partnerom bývajúcim na území APV.

Potrvá do 10. septembra a celková suma prostriedkov na tieto účely je 68 miliónov dinárov. Malo by to umožniť riešiť bytové problémy približne sedemdesiatim rodinám.

Ciele, o ktorých sa v pondelok na tlačovej konferencii  v Novom Sade zmienil aj podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin, sú jasné a známe: podnecovanie rozvoja vidieckych prostredí, oživenie vojvodinských dedín a omladenie ich obyvateľstva, otváranie nových hospodárskych príležitostí, stúpanie počtu žien vlastniacich nehnuteľností.

Na základe skúsenosti z prvého súbehu ukončeného približne pred mesiacom, v ktorom si bytový problém riešilo vyše štyridsať rodín s približne sto deťmi, došlo aj k zmenám niektorých článkov pravidiel. Ako uviedla námestníčka pokrajinského tajomníka pre oblasť rodovej rovnosti Anita Beretićová, tie sa hlavne týkajú zefektívnenia a urýchlenia postupov získania domov a záhumienkov, ako aj vekového limitu uchádzačov, tiež lepšieho vyhodnotenia vzdelanostnej úrovne záujemcov.

V časoch, keď sa mnohé dediny vyľudňujú a strácajú perspektívy, vojvodinský príklad je nielenže osožný a unikátny, ale je aj hodný nasledovania a uplatniteľný aj v druhých prostrediach, lebo všetky naše dediny a všade trápia podobné problémy.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs