Z binguľských matrík

17.jan 2018

Z binguľských matrík

Najstaršia Slovenka v Binguli Katarína Martinková, 87-ročná. Foto: Darko Bábeľa

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 Binguľa má 732 obyvateľov, z čoho asi 300 Slovákov. Rovnako ako z iných dedín vo Vojvodine, aj z Bingule odchádzajú, zvlášť Slováci, za prácou na Slovensko. Priemerný vek obyvateľstva je 42,2 rokov.

Narodení

V uplynulom roku v Binguli bolo narodených 9 detí – 4 chlapci a 5 dievčat. Všetky deti sa narodili v nemocnici v Sriemskej Mitrovici. Rodičia im dali nasledujúce mená: Mihajlo, Uglješa, Miroslav, Vuk, Milica, Mia, Marija, Dunja a Branislava. V roku 2016 sa narodili o dve deti menej, teda 7.

Iba jeden sobáš

Binguľská matrikárka Melanija Ćosićová zosobášila iba jeden manželský pár: Slavka Bogojevca (1989) a Biljanu Ćosićovú (1991), obaja sú z Bingule. V roku 2016 sa sobášili 4 manželské páry.

Zosnulí

Spolu zosnulých v roku 2017 bolo 17 osôb. Niektorí zomreli doma, niektorí v nemocniciach v Sriemskej Mitrovici, Sriemskej Kamenici a v Slankamene. Najstarší zosnulí boli narodení roku 1930 (Pavle Čizmić a Dobrivoj Nedić) a najmladšia zosnulá bola narodená roku 1985 (Mira Milovanović).

Binguľský evanjelický kostol. Foto: Michal Madacký

Farár – administrátor binguľského evanjelického cirkevného zboru Igor Feldy, zborový farár v Starej Pazove, k večnému odpočinku vyprevadil 6 zosnulých, a to 5 mužov a 1 ženu. Pokrstené boli 4 deti – traja chlapci a jedno dievča, avšak deti nie sú narodené v minulom roku, sú staršie. V roku 2016 boli pokrstení dvaja chlapci, obaja narodení v uvedenom roku. Na rozdiel od roku 2016, keď sa v evanjelickom kostole sobášili 3 páry, v minulom roku nebol ani jeden sobáš.

Rímskokatolícky kňaz pochoval dvoch zosnulých – jedného muža a jednu ženu.

Pravoslávny farár v Binguli, jerej Branislav Lukić k večnému odpočinku vyprevadil 9 osôb, a to 7 mužov a 2 ženy.

Najstaršia binguľčanka Milena Markanov tohto roku dovŕši 93 roky. Foto: Darko Bábeľa

Najstaršie manželské páry v Binguli

Najstarší žijúci manželský pár v Binguli sú Branko (1926) a Milena (1925) Markanovci. Sobášili sa v roku 1958. Okrem nich ďalšie dva najstaršie manželské páry sú Samuel Galádik (1937) a Anna, rod. Tanciková (1939), sobášení v roku 1957, teda v manželstve sú 61 rokov, ako aj Michal Uhlík (1935) a Katarína, rod. Valachová (1936), sobášení v roku 1958 a v manželstve žijú 60 rokov. Manželia, ktorí spolu žijú až 67 rokov, sú Juraj Macko (1933) a Elena, rod. Ďurková. Sobášili sa v roku 1951 v Binguli, ale dlhý rad rokov žijú v Novom Sade.

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs