Za Ľubicou Bartalskou (21.05.1943 – 13.11.2014)

13.nov 2014

Za Ľubicou Bartalskou (21.05.1943 – 13.11.2014)

10355000_10204126410579045_9173856949485075549_nVo veku 71 rokov dnes v Bratislave po ťažkej chorobe umrela PhDr. Ľubica Bartalská (21.05.1943 – 13.11.2014),  slovenská historička a vedecká pracovníčka, ktorá celý svoj život venovala vedeckému výskumu orientovaného na zahraničných Slovákov.

Ľubica Bartalská, dlhoročná pracovníčka vtedajšieho Domu zahraničných Slovákov a potom aj riaditeľka odboru kultúry Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je autorkou, spoluautorkou a zostavovateľkou mnohých knižných publikácií a odborných štúdií z oblasti dejín, života a kultúry krajanskej komunity Slovákov.

Je zostavovateľkou a jednou z autoriek publikácie Sprievodca slovenským zahraničím (2001), ktorá informuje o minulosti a súčasnosti slovenských komunít, ktoré sa v procese sociálneho vysťahovalectva a politickej i náboženskej emigrácie sformovali v 27 štátoch sveta. 

Blízko spolupracovala aj so slovenským historikom Jánom Siráckym, petrovským rodákom, pri tvorbe publikácie Slováci vo svete 1 (1980), ktorá spracúva problematiku staršieho slovenského vysťahovalectva – od sťahovania poddaných na Dolnú zem v období feudalizmu a ďalší vývin slovenského osídlenia a život slovenských osadníkov do roku 1945 na území dnešného Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, Bulharska a po prvej svetovej vojne i Poľska.

Bola jednou z autoriek publikácie Slováci vo svete 2 (1980), ktorú viedol František Bielik a v ktorej sa v populárno-vedeckých štúdiách sleduje masové vysťahovalectvo Slovákov do štátov západnej Európy a na kontinenty v zámorí.

Slovenské zahraničie jej odchodom utratilo nielen dobrú znalkyňu, ale aj vynikajúcu kamarátku a istýmsi spôsobom matku, lebo Ľubica Bartalská si tak veľmi vážila a milovala Slovákov, ktorí žijú mimo hraníc Slovenska.

(Hlas ľudu)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs