Začala sa nová akcia triedenia odpadu

4.jún 2013

Koncom apríla báčskopalanská firma Grand group začala v Pivnici vykupovať odpadový materiál. S touto firmou podnik Komunal, d.o.o., v Pivnici má inak zmluvu o spolupráci. Od riaditeľa podniku Komunal Jaroslava Zajaca a predsedu MS Ondreja Blažeka sme sa dozvedeli nielen o začiatku novej akcie, ale aj o tom, že výkup a triedenie odpadov sa v Pivnici má do budúcna realizovať sústavne.

V MS Pivnica: Jaroslav Zajac (zľava) a Ondrej Blažek

V MS Pivnica: Jaroslav Zajac (zľava) a Ondrej Blažek

Každá domácnosť v Pivnici dostala informačný plagát s návodom na triedenie plastového a papierového odpadu, ako i vrecia modrej a žltej farby. Týmto spôsobom každá domácnosť bude dodávať osobitne plástový a papierový odpad, ktorý sa má distribuovať výkupným staniciam. Do modrých vriec treba dávať papier (kartón, noviny a pod.) a do žltých nylon, fóliu, tetrapakové a PET obaly a pod. Balenia na rôzne herbicídy a pesticídy patria k nebezpečným odpadom, preto ich netreba dávať do žltých vriec. Určené je, že odvoz modrých vriec bude každý prvý štvrtok v mesiaci (6. júna, 4. júla, 1. augusta, …), a žltých každý prvý piatok v mesiaci (7. júna, 5, júla, 2. augusta…)

Triedenie komunálneho odpadu je výhodné aj preto, že na dedinskej skládke sa zmenší množstvo smetí, čo je vlastne podstatným cieľom tejto akcie, predíde sa vyhadzovaniu horľavín a k tomu sa vyradia materiály, ktoré recyklovaním možno znovu využiť. Zároveň sa takto dbá aj na zachovanie čistejšieho prostredia.

V Pivnici takisto plánujú uskladňovanie sklenených fliaš – od piva, vína, pálenky, ale aj zaváraninových pohárov, ktoré by mali byť celé a nepoškodené. Vykupovať sa však bude aj rozbité sklo, ktoré sa bude osobitne skladovať, a potom odovzdávať vykupovateľom.

Z pivnického komunálneho podniku zároveň odkazujú občanom, aby vrecia zo svojich domácností nevynášali na ulicu skôr od určeného dátumu a zdôrazňujú, že obsah vriec má byť presne v súlade s označením. Ostatné odpady v Pivnici odvážajú ako aj doteraz, teda každý pondelok a utorok.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs