Zasadalo Zhromaždenie Mesta Nový Sad

1.dec 2016

Zasadalo Zhromaždenie Mesta Nový Sad

Výborníci Zhromaždenia Mesta Nový Sad na včerajšom zasadnutí jednohlasne schválili zníženie ceny vykurovania o 3,79 percenta a ceny teplej vody o 2,41 percenta.

dscf0003

Z včerajšieho zasadnutia

V stredobode pozornosti boli body týkajúce sa nového opravného rozpočtu. Tiež projektu verejno-súkromného partnerstva týkajúceho sa VKP Stan. Ako obvykle, opoziční výborníci sa sťažovali, že návrh opravného rozpočtu dostali neskoro. Pripomienkovali i ohraničené trvanie diskusie na 3 minúty pre výborníkov a 6 minút pre šéfov výborníckych skupín.

O tom, čo verejno-súkromný projekt znamená pre Nový Sad a podnik Stan vysvetlil konzultant Oliver Zeveđi. Ako informoval, obsah tohto návrhu je určený zákonom. Medziiným súkromný partner by mal zabezpečiť prostriedky pre odstupné pre zvyšných robotníkov. V Stane toho času pracuje 249 robotníkov a malo by ich byť 137.

dscf0004

Členovia Mestskej rady na zasadnutí ZM

Opoziční výborníci v tomto návrhu videli možný scenár aj pre iné mestské verejné podniky. Kritizovali, že sa malo viacej dbať o tomto podniku ako i to, že sa nerealizoval plán pre reorganizáciu Stanu. Primátor Miloš Vučević ujasnil, že pri verejných podnikoch nieto bankrot iba likvidácia. V tom prípade by si však dlhy tohto podniku muselo prebrať mesto a občania.

Na včerajšom zasadnutí schválili i body vzťahujúce sa na zosúladenie dokumentov, pretože zanikli mestské verejné podniky Ústav pre výstavbu mesta a Podnikateľský priestor. Pripomeňme, že namiesto nich vznikli dve nové mestské správy.

Výborníci pozornosť venovali aj formovaniu komisie na vypracovanie rozhodnutia o výzore a používaní erbu, zástavy a názvu Mesta Nový Sad. Evidovali demisiu výborníka Srbskej radikálnej strany Milorada Mirčića, namiesto ktorého sa výborníčkou stala Marina Nedeljkovićová.

Na začiatku zasadnutia na návrh Maje Sedlarevićovej z LSV rozpravu výborníkov ohraničili na už spomenuté trvanie. Nespokojní s týmto výborníci DS navrhli, aby sa rozprava ohraničila na nula, respektíve na jednu a dve sekundy. Väčšina to samozrejme neschválila.

Podporili boj proti násiliu na ženách

Pred včerajším zasadnutím Zhromaždenia mesta členovia tak Mestskej rady ako i ZM podpísali petíciu, aby sa 18. máj vyhlásil za Deň spomienky na zavraždené ženy obete násilia. Organizátorom podpisovania petície bola Ženská parlamentárna sieť Zhromaždenia AP Vojvodiny, Zhromaždenia mesta Nový Sad a Rady ZM pre rodovú rovnosť.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs