Žiaci v kukurici – futbalisti v paprike

29.júl 2014

Jeseň je na našich poliach vďačná. Každému takmer bez rozdielu na vek a pracovnú výdrž dáva možnosť robiť na zdravom jesennom slnku a ešte si aj dobre zarobiť.

Už takmer k tradícii patria akcie žiakov Vzdelávacieho strediska Jána Kollára v Petrovci, ktorí sa zapájajú do zberu semennej kukurice v ZOZP Maglić v Maglići. Aj tentoraz ponuku pracovať prijali oberučne. Všetci žiaci, teda aj tí najmladší na stredisku – deviataci, zarovno, po boku svojich starších kamarátov a kamarátok, sa v piatok 23. septembra organizovanou prepravou vybrali do maglićského chotára, do kukurice.

Tam na nich čakajú už vymedzené parcely, vcelku 60 hektárov, z ktorých treba zobrať úrodu. V piatok a v sobotu (23. a 24. septembra) pracovali takmer všetci žiaci. Viac ako štyristo žiakov vyštartovalo do polí spolu so svojimi triednymi profesormi. Každý oblámaný hektár kukurice im prináša 15 000 dinárov. Je to stimulans, aby sa pracovalo. Žiaci sa už vopred dohodli, kam s toľkými prostriedkami. Ich rozhodnutie je, že 60 percent zo zarobených si rozdelia medzi sebou, medzi triedami. To im bude základ pre žiacke exkurzie. Pomôžu tak svojim rodičom, lebo výlet nebude v takej miere ohrozovať domáci rozpočet, v akej by ohrozil, nebyť tejto angažovanosti a ponúknutej možnosti. Ostatných 40 percent prostriedkov zostane v škole a využije sa tiež veľmi racionálne – na zakúpenie učebných pomôcok a vybavení, ktoré si dnes vzdelávanie vyžaduje. Plánujú, ako sa dozvedáme, kúpiť si zariadenie pre rozhlas. Tým mienia prispieť k zvyšovaniu informovania v stredisku. Zároveň to bude ich konkrétny príspevok k zveľaďovaniu pracovných podmienok v škole, čo iste pocítia budúce generácie žiakov tohto prostredia.

Angažovanie sa však žiakov na urýchlení zberu jesenných plodín v obci je nie jediný príklad. Do tohto kontextu patria aj futbalisti z kulpínskeho futbalového klubu Kulpín, ktorí 9. septembra (keď bola voľná sobota) odišli do ZOZP Kulpín oberať papriku. Boli však nemilo prekvapení sami sebou. Neočakávali stopercentnú účasť svojich hráčov a vedenia klubu, no domnievali sa, že aspoň polovica v tej paprike bude. Zúčastnilo sa ich sedemnásť a najviac bolo pionierov. No ani výkon týchto sedemnástich snaživcov nie je na podcenenie. Koľko papriky naoberali, za toľko im zmluvou o diele zaplatia. Nie jednotlivcom, ale klubu. Budú to prostriedky, ktoré kulpínskym hráčom poslúžia na zlepšenie pracovných podmienok: adaptovanie obliekarne, športových terénov, zakúpenie pomôcok. Hráčom takto boli bližšie a príťažlivejšie prostriedky z papriky, ako napríklad z hazardov, akými je tombola, ktorá v niektorých športových kluboch v obci prináša dinár naviac.

A práve preto, že obliekarne, ihriská budú všetci rovnako používať, žiadala by sa od všetkých členov tohto klubu primeranejšia účasť v takýchto nanajvýš pochvalných akciách. V klube veria, že ďalšiu pracovnú príležitosť, ktorá v Kulpíne zapadá do rámca akcie samozdanenie v práci, a ktorú plánujú realizovať na rúcaní budovy v blízkosti kanála, si väčšina členov kulpínskeho futbalového klubu nenechá ujsť.

(Výber z Hlasu ľudu č. 40,

ktoré vyšlo 1. októbra 1983

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs