Žiacke Vianočné pohľadnice v SVD

5.dec 2017

Žiacke Vianočné pohľadnice v SVD

Otvorenie výstavy v Petrovci: (zľava) Svetlana Zolňanová, Miroslav Žabenský so spolupracovníčkou a Viera Krstovská

V poradí 14. Medzinárodná posúťažná výstava detských prác vianočných pohľadníc bola dnes otvorená vo vestibule Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci. Hostí zo Slovenska z Oravského kultúrneho strediska z Dolného Kubína a domácich medzi ktorými boli i žiaci základných škôl s učiteľmi privítala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová.

Ocenená žiačka z Kovačice Ruženka Cicková (zľava)

Výstava v Petrovci je výsledkom spolupráce NRSNM a Žilinského samosprávneho kraja. Druhýkrát sa do výtvarnej súťaže Oravského kultúrneho strediska zapájajú aj žiaci Slováci zo Srbska. V SVD, kde je výstava nainštalovaná, prítomných pozdravila riaditeľka Viera Krstovská. Viacej o náplni výstavy hovoril riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský.

Tohtoročná výstava zahŕňa práce viac ako 2-tisíc žiakov a to zo Slovenska, Poľska, Česka, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska. Riaditeľ vyjadril potešenie, že v súťaži účinkujú i žiaci zo Srbska. A to úspešne, dôkazom toho je aj žiačka Ruženka Cicková zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, ktorá obsadila 3. miesto v tzv. B kategórii vianočných pohľadníc. Odmenu za tento úspech je odovzdal Miroslav Žabenský v mene Oravského kultúrneho strediska a tiež aj Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM. Riaditeľ Žabenský sa darčekom za spoluprácu odvďačil aj Svetlane Zolňanovej a Vladimírovi Valentíkovi, riaditeľovi SVC.

V kultúrnej časti otvorenia výstavy vystúpili hrou na hudobných nástrojoch a prednesom prózy žiaci ZŠ Jána Čajaka v Petrovci.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs