Zima s knihou v ÚKVS

11.mar 2017

Zima s knihou v ÚKVS

Vladimír Valentík predstavil minuloročnú knižnú produkciu SVC

Zima s knihou tohto roku v Novom Sade už tretí krát. Po Múzeu Vojvodiny a novosadského MOMS-u, včera večer sa uskutočnila aj v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.

  • Predstavená bola kniha, na ktorú sa dlho čakalo a podľa slov Vladimíra Valentíka ona je bodkou alebo predbodkou k oslavám 150. výročia divadelníctva v Petrovci. Je to kniha K dejinám divadla v Petrovci 1866-2016, autorov Dušana Bajina a Vladimíra Valentíka.

Dušana Bajina viedla otázka Ako sa z vojvodinského sedliaka stal Homo ludens?, – vďaka ktorému máme 150-ročnú divadelnú tradíciu, vďaka ktorému máme dnes profesionálne divadlo a vďaka ktorému máme túto knihu.

Kniha by nevznikla bez dôkladného výskumu tejto problematiky a práce Dušana Bajina, lebo toto bolo aj témou jeho dizertačnej práce, ktorá ďakujúc kvalite a významu dostala aj svoju knižnú podobu. Spoluautor Vladimír Valentík pochválil, že Dušan veľmi výstižne definoval spoločenské ovzdušie pri každej stati, lebo to ovzdušie vždy vplýva na to, čo sa bude diať na javisku.

Recenzentom tejto knihy bol Ľuboslav Majera, ktorý vyzdvihol, že táto práca má aj praktický význam, je použiteľná, lebo je to jediný doktorát o tom, čo sa dialo počas 150 rokov v jednom slovenskom prostredí v rámci Dolnej zeme. Významná je aj pre budúce generácie, ktoré túto tému budú mať na jednej hŕbe.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs