Zmeny vo vedení obce

15.júl 2018

Zmeny vo vedení obce

Predrag Belić viac nie je predseda obce Alibunár. Tak na zasadnutí Zhromaždenia tejto obce v piatok 13. júla rozhodla novoutvorená koalícia, ktorú tvorí 7 výborníkov Srbskej pokrokovej strany, 4 výborníci SPS, traja výborníci DS a jeden výborník LSV.

Nový predseda obce Dušan Dakić

Mimoriadne Zhromaždenie vyvolalo veľký záujem občanov, ale aj médií

Aj keď zasadnutiu predchádzal viacmesačný rozkol dvoch táborov SNS v tejto juhobanátskej obci – toho, ktorý podporuje Belića, a ďalšieho, ktorý bol za jeho zmenu, zasadnutie prešlo bez incidentov.

Zostali verní doterajšiemu predsedovi Predragovi Belićovi (vpredu v bielej košeli)

Najprv šiesti výborníci SNS, ktorí zostali verní Belićovi, vystúpili z výborníckej skupiny SNS a ihneď potom aj predseda Zhromaždenia Siniša Gavrančić podal demisiu. Oni do budúcna budú v zhromaždení vystupovať ako samostatní výborníci.

Za nového predsedu Zhromaždenia novoutvorená výbornícka väčšina zvolila pokrajinského poslanca z radov SNS Nedeljka Konjokrada.

Následne tajným hlasovaním z funkcie odstavili predsedu obce Predraga Belića. Za nového predsedu zvolili inžiniera poľnohospodárstva Dušana Dakića z Ilandže, ktorý do SNS prešiel z radov SRS. Zástupcom predsedu sa stal Milan Ćuruvija, líder Socialistickej strany Srbska v tejto obci a niekdajší dlhoročný predseda obce. Zvolená je aj nová 11 členná obecná rada.

Foto: Jon Margan

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs