Zúročiť návštevu

25.jún 2013

SVT alebo Spiš – View – Trading, spol. s r. o., je firmou, ktorej poslanie sa dosť líšilo od zámerov iných slovenských účastníkov na belehradskom veľtrhu techniky. Zjednodušene povedané, táto spoločnosť bola v iných službách. Lebo v jej ponuke je organizačné zabezpečenie a realizácia výstav a veľtrhov, samostatných alebo kolektívnych expozícií formou dodávky na kľúč.

Dipl. ing. arch. Mária Kleinová

Dipl. ing. arch. Mária Kleinová

Spoločnosť so sídlom v Spišskej Novej Vsi založená v roku 1992 má v tom ozaj bohaté skúsenosti, zvlášť v tejto dobe, keď vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti, vo výrobnej a obchodnej sfére, pri presadzovaní sa na trhu, hrá veľmi dôležitú úlohu reklama. Okrem vlastných výstavníckych podujatí na Slovensku SVT má bohaté skúsenosti s realizáciami v zahraničí: v Ukrajine, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Srbsku…

Výkonná riaditeľka a konateľka spoločnosti Ing. arch. Mária Kleinová bola istým spôsobom v Belehrade organizačnou dušou slovenského výstavného stánku. V takejto role bola i pred rokom, na národnej expozícii slovenského hospodárstva na medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade.

– Ako možno stručne ozrejmiť plány zástupcov slovenského hospodárstva na veľtrhu techniky?

– Je tu päť firiem plus Ministerstvo hospodárstva. Firmy sú vlastne z celej Slovenskej republiky. Komoditne sú zo sféry elektrotechnickej, ako aj z iných odvetví strojárskych. Dúfame, že každý si tu nájde nejaké kontakty, nejakých partnerov, a tým zúročí návštevu vášho veľtrhu. Pokiaľ viem,  všetky spoločnosti sú tu prvýkrát takto aktívne, hoci sa predstavitelia niektorých boli už pozrieť v Belehrade v minulých rokoch, ale nevystavovali.

– Na záver, ktorý základný dojem si odnášate z Belehradu?

– Myslím si, že je tu potenciál na investovanie, čoho príkladom je aj akvapark pri Petrovci. Predsa ste krajinou, ktorá je pred vstupom do Európskej únie. Verím, že naši klienti si tu nájdu uplatnenie. Lebo pokiaľ sme robili taký marketing aj na iné krajiny, keďže sa chystáme ešte do Poznane v Poľsku na tamojší veľtrh, tak je v porovnaní s Poľskom väčší záujem klientov o Srbsko. A to treba využiť.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs