150 rokov slovenskej publicistiky vo Vojvodine

31.júl 2014

150 rokov slovenskej publicistiky vo Vojvodine

Foto: J. Čiep

Foto: J. Čiep

V stredu 30. júla za prítomnosti predovšetkým novinárov v rámci tohtoročných Slovenských národných slávností otvorili aj  výstavu v čitárni Knižnice Štefana Homolu.

Na vernisáži dokumentárnej výstavy 150 rokov slovenskej tlače vo Vojvodine dejiny publicistiky prítomným priblížila riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovićová a výstavu otvoril predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok.

Večierok hrou na husliach spríjemnila nádejná hudobníčka Marína Cerovská.

Jaroslav Čiep

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs